An Mỹ tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em

Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.
An Mỹ tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em
Ngày 4/4/2018, UBND phường An Mỹ phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, THành đoàn Tam Kỳ tổ chức tuyên truyền pháp luật trẻ em; kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực và phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho hơn 400 học sinh trường tiểu học Kim Đồng và học sinh THCS Lê Hồng Phong.
Bằng những hình ảnh sinh động, tình huống thực tế, báo cáo viên đã tuyên truyền  cho các em học sinh  các quy định pháp luật về trẻ em,  hướng dẫn cho các em cách phát hiện cũng như những kỹ năng cơ bản về phòng chống xâm hại, bạo lực, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, từ đó giúp các em tự vệ và chăm sóc bản thân được tốt hơn.
Văn Thịnh