Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật về An toàn cho phụ nữ và trẻ em

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019, chiều ngày 18/4/2019, Phòng Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn cho phụ nữ và trẻ em cho cán bộ Hội 13 xã, phường và chi hội trưởng phụ nữ 85 thôn, khối phố trên địa bàn.
Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật về An toàn cho phụ nữ và trẻ em
Tại hội nghị, các đại biểu được ông Nguyễn Quốc Sử - Trưởng phòng Tư pháp giới thiệu các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ luật HÌnh sự, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Luật An toàn thực phẩm...liên quan đến An toàn cho phụ nữ , trẻ em trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; An toàn cho phụ nữ, trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội, trên môi trường mạng và An toàn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sau hội nghị ở thành phố, Phòng Tư pháp và Hội liên hiệp phụ nữ tiếp tục tuyên truyền quy định pháp luật an toàn cho phụ nữ và trẻ em xuống các chi hội phụ nữ và hội viên hội phụ nữ ở 85 thôn, khối phố trên địa bàn.
Rubi
Xem
slide bài giảng pháp luật An toàn cho phụ nữ và trẻ em