Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật về An ninh mạng cho lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III/2019

Chiều ngày 01/8/2019, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 45 đại biểu là học viên lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III/2019.
Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật về An ninh mạng cho lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III/2019
Tại hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên pháp luật thành phố giới thiệu các nội dung cơ bản của pháp luật về An ninh mạng như Luật An ninh mạng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 và các văn bản luật liên quan đến vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nhiều nội dung được các học viên quan tâm như: Các tình huống lừa đảo trên không gian mạng xảy ra tại địa phương; Những hành vi nghiêm cấm theo quy định của luật; Biện pháp bảo vệ an ninh mạng; Các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm… Dịp này, Phòng Tư pháp thành phố cũng đã phát hơn 45 Tập san Phổ biến giáo dục pháp luật cho các học viên.
Theo kế hoạch thì trong thời gian tới, Phòng Tư pháp và Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục phối hợp hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật vào các lớp do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức như: Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, lớp đảng viên mới, các lớp học Nghị quyết…
THÚY SƯƠNG
TẢI SLIDE BÀI GIẢNG LUẬT AN NINH MẠNG