Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ giáo viên trên toàn thành phố trong dịp sinh hoạt chính trị hè

Từ ngày 08/8/2018 đến ngày 10/8/2018, Ban Tuyên Giáo Thành ủy Tam Kỳ phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng trong đợt sinh hoạt chính trị hè cho gần 1.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn địa bàn thành phố.
Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ giáo viên trên toàn thành phố trong dịp sinh hoạt chính trị hè
 
 
Ban tổ chức đã tổ chức 10 lớp học tại các cụm trường gồm Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Hội trường trường THCS Nguyễn Du, THCS Nguyễn Huệ, THCS Lý Thường Kiệt, THCS Lý Tự Trọng, TH Trần Quốc Toản, TH Lê Thị Hồng Gấm, TH Ngô Quyền, TH Kim Đồng.
Tại  hội nghị, các thầy cô giáo được báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy và phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng triển khai một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Đồng thời, BTC cũng triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Kết thúc hội nghị có làm bài thu hoạch, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
Đây là hội nghị hết sức ý nghĩa, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên toàn địa bàn thành phổ  nắm bắt được các quy định của Luật An ninh mạng và Luật Tiếp cận thông tin, từ đó thực hiện tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân, đặc biệt là các em  học sinh biết được sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản của  Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin.
THúy Sương