Tam Kỳ triển khai công tác Tư pháp năm 2020 và trao thưởng thi trực tuyến

Sáng ngày 17/01/2020, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết, trao thưởng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019 và triển khai công tác Tư pháp năm 2020.
Tam Kỳ triển khai công tác Tư pháp năm 2020 và trao thưởng thi trực tuyến
Năm 2019, Phòng Tư pháp thành phố đã đạt được nhiều kết quả như: Tổ chức được hơn 156 cuộc tuyên truyền pháp luật; Hoàn thành việc đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá 5 năm thi hành Hiến pháp 2013, tổng kết Luật Hòa giải cơ sở và Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến pháp luật..., tham mưu ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố; tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt giải quyết khiếu nại liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, chuẩn bị các hồ sơ để tham gia các phiên tòa; đề xuất Chủ tịch UBND ủy quyền 22 thủ tục hành chính cho các cơ quan thực hiện; Kiểm tra 148 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế, phương án cưỡng chế trước khi trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành; Thông báo kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 11 trường hợp; tiếp nhận và giải quyết 101 trường hợp hộ tịch; chứng thực 2.108 trường hợp.
Năm 2020, ngành Tư pháp đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành; thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; đẩy mạnh tham mưu UBND ủy quyền thủ tục hành chính cho các phòng thực hiện; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật, phối hợp với địa phương để triển khai Đề án ủy quyền tuyên truyền của Sở Tư pháp; thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, giao trả hồ sơ tận nhà cho công dân; thành lập chi hội Luật gia Phòng Tư pháp để giúp UBND trong việc chuẩn bị hồ sơ tranh tụng tại Tòa án cũng như tư vấn các vụ việc phức tạp...

Dịp này, Phòng Tư pháp thành phố cũng đã trao tặng giấy khen của chủ tịch UBND thành phố cho 02 tập thể và 04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2019; trao thưởng cho 02 tập thể và 25 cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019./.
Phòng Tư pháp