Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.
Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị
Nhằm kịp thời triển khai các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị. Sáng ngày 06/02/2018, Đội Quy tắc đô thị thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (có hiệu lực từ ngày 15/01/2018) cho gần 100 cán bộ lãnh đạo UBND và cán bộ tổ trật tự đô thị 13 xã,phường.
Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu những điểm mới của Nghị định 139 so với Nghị định 121/2013/NĐ-CP và Nghị định 180/2007/NĐ-CP như tăng mức xử phạt, mở rộng thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, quy định cụ thể thế nào là công trình khác...Ngoài ra, báo cáo viên còn triển khai thêm một số quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Xây dựng liên quan đến việc cấp phép, xử phạt các công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Các đại biểu cũng đã thảo luận, bàn cách tháo gỡ các vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị.
Thông qua buổi tập huấn đã nâng cao nhận thức, kịp thời trang bị các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính, giúp lãnh đạo UBND và cán bộ tổ trật tự đô thị xã, phường thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước ở địa phương, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị.
Rubi