Tam Kỳ tập huấn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch trên phần mềm của Bộ Tư pháp

Thực hiện Công văn số 656/STP-HCTP ngày 12/6/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thí điểm việc đăng ký khai sinh thí điểm việc đăng ký khai sinh điện tử và cấp số định danh cá nhân theo Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân; Sáng ngày 20/6/2019, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp.
Tam Kỳ tập huấn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch trên phần mềm của Bộ Tư pháp
Tham gia buổi tập huấn có cán bộ, công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch 13 xã, phường. Đ/c Trần Thị Kim Phụng - Trưởng phòng Hành chính tư pháp – Sở Tư pháp cũng về tham dự và phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được đồng chí Huỳnh Thị Thu Thắm – Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp – Sở Tư pháp giới thiệu và hướng dẫn chi tiết các thao tác thực hiện trên phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, đặc biệt là phần mềm đăng ký khai sinh điện tử khaisinhdientu.moj.gov.vn. Các đại biểu tham dự cũng đã thực hành đối với các hồ sơ đăng ký khai sinh thực tế.
Được biết, Tam Kỳ là 01 trong 03 đơn vị (Tam Kỳ, Đại Lộc, Thăng Bình) được tỉnh Quảng Nam chọn thực hiện thí điểm ứng dụng đăng ký khai sinh điện tử trên phần mềm của Bộ Tư pháp kể từ ngày 24/6/2019. Và theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp về Phê duyệt Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc thì Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch sẽ được các địa phương sử dụng chính thức trên toàn quốc từ ngày 01/01/2020./.
 
THÚY SƯƠNG