Tam Kỳ tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Chiều ngày 4.5, thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường; các đơn vị lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn.
Bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức, đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; chưa thấy hết nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt bí mật Nhà nước; Việc in sao, gửi, nhận, bảo quản, lưu trữ tài liệu chưa đúng quy trình… Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, thực trạng và yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước hiện nay và các nội dung, quy định cụ thể về bảo vệ bí mật Nhà nước, nhất là trên môi trường mạng Internet. Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên được bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: HOÀNG BIN
Nguồn:Tamkyrt.vn