11/13 xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Chiều ngày 18/01/2018, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố Tam Kỳ đã tiến hành họp đánh giá cho 9 phường còn lại trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố chủ trì hội nghị.
11/13 xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

 
Việc đánh giá tiếp cận pháp luật của các địa phương được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả đánh giá dựa trên 05 tiêu chí gồm 25 chỉ tiêu thành phần. Kết quả Hội đồng đã thống nhất 08 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm: Hòa Hương 97,5 điểm, Phước Hòa 94 điểm, An Xuân 93,5, An Mỹ và Hòa Thuận cùng 93 điểm, An Sơn 91,75 điểm, Trường Xuân 91,25 điểm, An Phú 88 điểm. Riêng phường Tân Thạnh đạt 90,25 điểm nhưng không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do trong năm 2017 có 3 cán bộ công chức bị kỷ luật cảnh cáo liên quan đến thực thi công vụ.
Trước đó, Hội đồng cũng đã họp và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cho 04 xã. Kết quả có 3 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm: Xã Tam Thanh 97,5 điểm; Xã Tam Phú 96,5 điểm; Xã Tam Thăng 94,75 điểm. Xã Tam Ngọc đạt 95 điểm nhưng không đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận do trong năm do có 01 công chức xã bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo liên quan đến thực thi công vụ.
Như vậy, năm 2017 thành phố Tam Kỳ có 11/13 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.
Thúy Sương