Tổng hợp Tài liệu triển khai Luật Tiếp cận thông tin

Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ trân trọng giới thiệu tới bạn đọc các tài liệu liên quan đến việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.