Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

Số/Ký hiệu 40/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/05/2019
Ngày có hiệu lực 01/07/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI NGHỊ ĐỊNH 
TẢI PHỤ LỤC
TẢI BIÊU MẪU

Xem slide bài giảng xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường