Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính