Nghị định số 63/2018/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Số/Ký hiệu 63/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/05/2018
Ngày có hiệu lực 19/06/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY