Hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Số/Ký hiệu 51/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày có hiệu lực 01/06/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
   
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY