Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

Nghị định số 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Số/Ký hiệu 66/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/05/2018
Ngày có hiệu lực 01/07/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

TẢI TẠI ĐÂY