Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

Số/Ký hiệu 42/2019/QH14
Ngày ban hành 14/06/2019
Ngày có hiệu lực 01/11/2019
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật

TẢI TẠI ĐÂY