Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

31/12
 
Nghỉ Tết dương lịch      

 

Thứ ba

01/01
 
Nghỉ Tết dương lịch      

 

Thứ 4
02/01
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
 
Từ thứ 4 đến thứ 6
 
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
 
Trung tâm HCC
 
 
 
 
Chiều Dự họp tổng kết công tác khối Nội chính và cải cách tư pháp năm 2018 14h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng Trụ sở TCD  
Thứ 5
03/01
Sáng
Họp Tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua đồng bằng Cả ngày Đ/c Sử - Trưởng phòng Phòng họp trực tuyến, UBND huyện Thăng Bình
(282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình)
 
 
Chiều Hoàn thiện tất cả báo cáo họp chuẩn tiếp cận pháp luật, đăng ký lịch tuần sau họp 13h30 Đ.c Sương    
Thứ 6
04/01
Sáng
Hoàn chỉnh, phát hành các kế hoạch công tác Tư pháp   Đ.c Sương, Thống    
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp  
Thứ 7
05/01
Sáng
Dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển KT-XH năm 2018 và triển khai Chương trình công tác năm 2019 (cả ngày) Cả ngày Đ/c Sử - Trưởng phòng Trụ sở TCD  
Tổng kết tư pháp, thi trực tuyến, phát hành các kế hoạch 2019