Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 01/6/2019

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

27/5
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
        
 
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
Trung tâm HCC
 
 

 

Chiều

Hoàn thành báo cáo vướng mắc, đề xuất hướng xử lý VPHC; Quy trình XLVPHC 13h30
 
Đ.c Thống-cv Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố)

 

Thứ ba

28/5
Sáng
Làm việc bình thường 07h00
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố)

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố)

 

Thứ 4
29/5
Sáng
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2019 của UBND tỉnh 07h30
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng Phòng họp số 2  
 
Chiều Hoàn thành Kế hoạch đề án văn hóa công vụ, kế hoạch triển khai đề án tuyên truyền 13h30
 
Đc Sương Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 5
30/5
Sáng
Tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2019
 
 
07h30
 
Đ/c Sương – Chuyên viên
Đ/c Thủy – Chuyên viên
UBND xã Tam Ngọc  
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 6
31/5
Sáng
Tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin
Hoàn thành tập san Quý 2/2019
Dự kiến
 
 
 
Đ.c Hoa –PP, đc Thống, đc Sương
UBND phường An Xuân  
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2 Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 7
01/6
Tư vấn thủ tục hành chính
(theo hợp đồng ủy quyền của Sở Tư pháp)
 
Thăm, tặng quà cho bé Lộc – xã Tam Thanh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 (Đ.c Sương chuẩn bị kinh phí và quà của Quỹ ấm áp tình đồng nghiệp)
07h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
Đ/c Sương – Chuyên viên
Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh