Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 31/8/2019

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

26/8
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
Dự Hội thảo lập kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em năm 2019
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
07h30
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
Đ/c Sử - Trưởng phòng
Trung tâm HCC
 
Hội trường Khách sạn Hương Sưa

 

Chiều

Dự khai mạc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 15h00
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Thứ ba

27/8
Sáng
Tham gia diễn tập
 
 
Cả ngày Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
 
 

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)

 

Thứ 4
28/8
Sáng
Tham gia diễn tập Cả ngày Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
 
   
 
Chiều Tham gia Gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019) 15h00
 
CBCC phòng
Công chức Tư pháp – Hộ tịch 13 xã phường; Các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo phòng Tư pháp
Phường An Phú  
Thứ 5
29/8
Sáng
Tham gia diễn tập
 
Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính”
 
 
Tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ
phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
 
Tham gia báo cáo viên tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Cả ngày
 
08h00
 
 
 
Cả ngày
 
 
Cả ngày
Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
Đ/c Sương – Chuyên viên
 
 
Hội trường xét xử tầng 2 – Tòa án nhân dân tỉnh (số 04 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ)
 
Hội trường Sở Tư pháp
 
 
Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
 
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 6
30/8
Sáng
Đ/c Sử tham gia lớp quản lý cấp phòng Cả ngày  
 
Trường Chính trị  
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 7
31/8
Sáng
Dự Lễ trao giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 18 – năm 2019 07h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Di tích Văn Thánh Khổng Miếu