Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

10/8
Sáng
TRực Trung tâm hành chính công
 
 
 
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
 
 
Trung tâm HCC

 

Chiều

Họp tư vấn giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thẩm định phương án BT dự án KDC An Phú, KCN Tam Thăng 14h
 
Đc Sử PH 1

 

Thứ ba

11/8
Sáng
Làm việc bình thường 7h
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)

 

Thứ 4
12/8
Sáng
Làm việc bình thường 7h
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
Thứ 5
13/8
Sáng
Làm việc bình thường 7h
 
CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2, Trung tâm HCC thành phố)  
 
Chiều họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn trường hợp bà Nguyễn Thị Minh.
họp Hội đồng tư vấn giải quyết trường hợp ông Hồ Viết Kháng.
14h
 
Đ.c Sử PH 1  
Thứ 6
14/8
Sáng
dự họp trực tuyến với UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 7h30
 
Đ/c Sử Trưởng phòng TTBDCT  
Chiều  họp trực báo khối nội chính và công tác cải cách tư pháp.
dự đối thoại với hộ ông Huỳnh Văn Chín (chết) – ông Huỳnh Tấn Cương (con trai ông Chín) liên quan đến công tác BT, GPMB dự án KDC khối phố 4, phường An Sơn
14h
14h
 
Đc Sử
Đc Hoa
PH 1
Ph 2