Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

10/12
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
 
dự làm việc với Trung tâm Phát triển các KCCN&TM,DV TP, phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Nhà Văn hóa Thiếu nhi, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố.
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
 
9h30
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
 
Đc Sử -TP
 
Trung tâm HCC
 
 
 
Phòng họp 3

 

Chiều

Làm việc bình thường      

 

Thứ ba

11/12
Sáng
Làm việc bình thường 07h00 CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp

 

Chiều

Làm việc bình thường      

 

Thứ 4
12/12
Sáng
dự tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 7h30 Đ.c Sử Phòng Tam Thanh, Tầng 3, Khách sạn Mường Thanh Quảng Nam, số 351A đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  
 
Chiều Làm việc bình thường        
Thứ 5
13/12
Sáng
Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng thành phố. 7h30 Đ.c Sử HTMT  
 
Chiều          
Thứ 6
14/12
Sáng
họp nghe tiến độ giải quyết Bản án phúc thẩm vụ ông Trương Công Tịnh. 7h30 Đc Sử -TP PH 1  
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp