Lịch tuần Phòng Tư pháp từ ngày 11-16/3/2018

   
 

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
12/3
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công Thứ 2 đến thứ 6
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng Phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
 
Trung tâm hành chính công thành phố  
Chiều Dự họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tam Kỳ báo cáo bộ thủ tục đất đai tại Trung tâm hành chính công 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Thứ 3
13/3
Sáng
Làm việc bình thường 07h00 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
 
 
Chiều dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (bất thường) thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020; 2020-2025. 13h30 Đ.c Sử HTTP  
Thứ 4
14/3
Sáng
Dự Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 Cả ngày Đ/c Sử - Trưởng phòng Hội Trường thành phố  
 
Chiều dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (dự kiến) 13h30 Đ/c Sử PH 1  
Thứ 5
15/3
Sáng
Dự Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023
họp nghe báo cáo phương án cưỡng chế vụ ông Kháng, ông Cảo (dự kiến)
Thi pháp luật trực tuyến đợt 1/2018
Cả ngày
 
8h
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
Hội Trường thành phố
 
PH 1
 
 
 
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Thứ 6
16/3
Sáng
Dự làm việc với Trung tâm Hành chính công thành phố
Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở xã Tam Thăng (dự kiến)
07h30
 
7h30
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Đ/c Sương
 
 
UBND xã Tam Thăng
 
Chiều Họp nghe tình hình giải quyết đơn thư
 
Dự Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2018).
14h00
 
19h00
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
CBCC phòng
Phòng họp số 1
 
Quảng trường 24/3
 
Thứ 7
17/3
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
07h00
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Sương - Chuyên viên
 
Trung tâm hành chính công  
 
Dự kiến: 15/3 thi trực tuyến đợt 1; triển khai BLHS, Luật TNBTNN, tập huấn hòa giải cơ sở, tư vấn thủ tục hành chính…