Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018

LỊCH LÀM VIỆC TRONG TUẦN

Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

24/12
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Tập huấn hội thẩm nhân dân
 
Đ/c Sương đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ tự đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
Cả ngày
 
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Đc Sử tp
 
Trung tâm HCC
 
 
Đại học quảng nam

 

Chiều

Dự Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi NSNN năm 2019 16h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng Hội trường thành phố

 

Thứ ba

25/15
Sáng
Dự Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018 07h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng Hội trường Mặt trận
 

 

Chiều

Họp đánh giá thi đua, hội nghị nội bộ cbcc cuối năm 15h30 CBCC phòng . Đc Sương chuẩn bị hồ sơ thi đua, các biên.bản hợp, đc Thống chuẩn bị các nội dung công đoàn, đc Thủy bc tài chính Phòng Tư pháp (Tầng 2 TT. HCC)

 

Thứ 4
26/12
Sáng
Dự làm việc với TTPT các KCCN, phòng Y tế, TT. Văn hóa – Thể thao, Nhà Văn hóa Thiếu nhi, Đài TT-TH thành phố 07h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
PH số 3 - TTBDCT  
 
Chiều Dự tập huấn xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức 13h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng, sương
Cán bộ xã, phường theo danh sách đã đăng ký
 
Hội trường Tam Thanh, tầng 3, KS Mường Thanh  
Thứ 5
27/12
Sáng
Dự tập huấn phần mềm giám sát công việc 08h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Phòng họp số 1  
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp (Tầng 2 TT. HCC)  
Thứ 6
28/12
Sáng
Đ/c Thống học Trung cấp chính trị Thứ 6 hằng tuần   Trường Chính trị  
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng
 
Phòng Tư pháp  
Tổng kết tư pháp, thi trực tuyến, phát hành các kế hoạch 2019