Lịch công tác tuần từ ngày 09-14/4/2018 của Phòng Tư pháp

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm
Thứ 2
09/4
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Dự họp nghe dự thảo các quyết định và kế hoạch cưỡng chế hộ ông Hoàng – bà Thủy; tiến độ bồi thường hộ bà Ban (KCN Thuận Yên), ông Trình Trung Lâm, ông Trình Trung Phong (dự án đường N10)
Tuyên truyền pháp luật cho học sinh
Thứ 2 đến thứ 6
 
08h30
 
 
 
 
 
06h45
Đ/c Hoa – Phó Trưởng Phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
 
 
 
Đ/c Sương - Chuyên viên
Trung tâm hành chính công thành phố
 
Phòng họp số 2
 
 
 
 
 
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Chiều Dự họp xử lý vi phạm xây dựng vung Đông
Tuyên truyền pháp luật cho học sinh
14h
 
15h15
Đ.c Sử
 
Đ/c Sương - Chuyên viên
Đội Quy tắc
 
Trường Tiểu học Kim Đồng
Thứ 3
10/4
Sáng
Dự họp trực báo tiến độ thực hiện Thông báo Kết luận số 177-KL/TU ngày 28/11/2017 của BTV Thành ủy về trật tự xây dựng vùng Đông thành phố Tam Kỳ
Tham gia đoàn giám sát của UBMTTQVN thành phố
08h00
 
 
 
 
07h30
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
 
 
Đ/c Sương -
Phòng họp số 1
 
 
 
 
Xã Tam Thăng
Chiều Hoàn thiện điểm thi đua quý 1 gửi xã phương 13h30 Đ.c Sương Phòng Tư pháp
Thứ 4
11/4
Sáng
Dự đối thoại lần cuối với các hộ dân (hộ ông Tài, ông Hảo, ông Quân, ông Bảng) thuộc dự án KCN Thuận Yên
Tham gia đoàn giám sát của UBMTTQVN thành phố
08h00
 
 
07h30
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
Đ/c Sương
 
Phòng họp số 1
 
 
Phường An Sơn
Chiều  họp nghe kế hoạch cưỡng chế và giải quyết một số tồn tại dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Tham gia đoàn giám sát của UBMTTQVN thành phố
14h00
 
 
14h
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
Đ.c Sương
PH 1
 
 
Xã Tam Phú
Thứ 5
12/4
Sáng
Họp trực báo công tác Tư pháp quý I/2018 08h00 CBCC phòng
Công chức Tư pháp - Hộ tịch, chứng thực 13 xã, phường
Phòng họp số 2
Chiều Tham gia cùng tổ công tác Sở Tư pháp về khảo sát địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật 13h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng UBND xã Tam Thanh
Thứ 6
13/4
Sáng
Làm việc bình thường 07h00
 
CBCC
 
Phòng Tư pháp
Chiều Dự họp tiếp hộ ông Thạnh, ông Bảy lần cuối về giải quyết vướng mắc công tác BT, GPMB dự án đường Hồ Xuân Hương 14h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Phòng họp số 1
Thứ 7
14/4
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
07h00
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Sương - Chuyên viên
 
Trung tâm hành chính công