Lịch công tác tuần Phòng Tư pháp: Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 19/5/2018

    
 
 

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

14/5
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Dự họp nghe báo cáo nội dung sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nửa nhiệm kỳ 2016-2021
Đ/c Sương nghỉ phép 01 ngày
Từ thứ 2 đến thứ 6
 
07h30
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Đ/c Sử - Trưởng phòng
Trung tâm HCC
 
 
Phòng họp số 1

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp

 

Thứ ba

15/5
Sáng
Họp cơ quan 10h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp

 

Chiều

Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp

 

Thứ 4
16/5
Sáng
Làm việc bình thường 07h00 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
 
Chiều Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 13h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Phòng họp số 2  
Thứ 5
17/5
Sáng
Làm việc bình thường 07h00 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
 
Chiều Dự làm việc với Đảng ủy, UBND xã Tam Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ còn lại của năm 2018 13h30 Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
UBND xã Tam Phú  
Thứ 6
18/5
Sáng
Dự khai mạc giải Việt dã thành phố mở rộng “Cùng Saccombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ IX - 2018
 
06h30
 
 
 
CBCC phòng
 
 
 
QT 24/3
 
 
 
 
Chiều Dự khai mạc Ngày hội sách và khởi nghiệp sáng tạo thành phố năm 2018 19h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
QT 24/3  
Thứ 7
19/5
Sáng
Tư vấn thủ tục hành chính 07h30 Đ/c Thủy, Sương – CV
Đ.c Sương liên hệ địa phương
Nhà sinh hoạt thôn Tân Thái, xã Tam Thăng