Lịch công tác tuần Phòng Tư pháp Tam Kỳ từ ngày 5/3-10/3/2018

Lịch công tác tuần Phòng Tư pháp Tam Kỳ từ ngày 5/3-10/3/2018
    
 
 

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
05/3
Sáng
Dự Lễ giao, nhận quân đợt 1/2018
 
Trực tại trung tâm hành chính công
 
06h30
 
Thứ 2 đến thứ 6
 
 
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Đ/c Hoa – Phó Trưởng Phòng
Đ/c Thủy – Chuyên viên
 Quảng trường 24/3
 
Trung tâm hành chính công
 
 
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Thứ 3
06/3
Sáng
Làm việc bình thường 07h00 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
 
 
Chiều Họp chi bộ 13h30 Đảng viên Phòng Thanh tra  
Thứ 4
07/3
Sáng
Tham gia hội thẩm nhân dân 07h00 Đ.c Sử Tòa án thành phố  
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Thứ 5
08/3
Sáng
Kiểm tra công tác hộ tịch phường Tân Thạnh
Trực trung tâm hành chính công
07h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Đ.c Hoa, Phó phòng, đc Sương – Chuyên viên
 
UBND phường Tân Thạnh  
 
Chiều Họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tam Kỳ báo cáo bộ thủ tục đất đai tại Trung tâm hành chính công 14h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng Phòng họp số 1  
Thứ 6
09/3
Sáng
Làm việc bình thường 07h00 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Chiều Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Đ/c Thủy nghỉ phép
13h30
 
 
 
 
Đ/c Hoa - Phó Trưởng phòng
Đ/c Sương - Chuyên viên
 
 
Trung tâm hành chính công TP
 
 
 
 
Thứ 7
10/3
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
 
 
 
Tư vấn thủ tục hành chính
07h00
 
 
 
 
 
07h30
Đ/c Hoa -  Phó Trưởng phòng
Đ/c Sương - Chuyên viên (7h-9h)
 
 
Đ/c Sử - Trưởng phòng
Đ/c Sương - Chuyên viên (9h-11h)
Trung tâm hành chính công TP
 
 
 
 
Nhà văn hóa khối phố An Hà Nam, phường An Phú
 
Dự kiến tuần tới:Kiểm tra công tác tư pháp phường An Phú, Tư vấn thủ tục hành chính tại các địa phương; rà soát ký các kế hoạch liên tịch với hội, đoàn thể; chuẩn bị nội dung triển khai BLHS và Luật TNBTNN…