Công điện của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngưng việc

Công điện của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngưng việc

Nguồn tin: Nguồn:thuvienphapluat.vn