Lịch công tác tuần Phòng Tư pháp từ ngày 16-21/4/2018


 
 

Thứ     

      Ngày

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu Thành phần tham gia Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2
16/4
Sáng
Trực Trung tâm hành chính công
 
 
Tuyên truyền pháp luật cho học sinh
Thứ 2 đến thứ 6
 
06h45
Đ/c Hoa – Phó Trưởng Phòng
Đ/c Thủy - Chuyên viên
Đ/c Sương - Chuyên viên
Trung tâm hành chính công thành phố
 
Trường Tiểu học Ngô Gia Tự - Tam Thanh
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Thứ 3
17/4
Sáng
Dự làm việc với Thanh tra tỉnh về giải quyết đơn thư kiến nghị của ông Ung Nho Minh, phường An Phú 08h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng UBND phường An Phú
 
 
 
Chiều Họp BCH Liên đoàn lao động 13h30 Đ.c Sử LĐLĐ  
Thứ 4
18/4
Sáng
Dự cùng Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy - UBND phường An Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Tham gia cưỡng chế vụ ông Hồ Viết Kháng (đ.c Sương chuẩn bị biên bản)
Tham gia cùng UBMTTQVN giám sát xã Tam Thăng (Dự kiến)
07h30
 
 
 
 
07h00
Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
 
 
 
Đ/c Sử , đ.c Sương
UBND phường An Sơn
 
 
 
 
Phường An Mỹ
 
 
Chiều Dự làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức thực hiện kết luận của UBND tỉnh về công tác khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp (dự kiến) 14h00 Đ/c Sử - Trưởng phòng
 
Phòng họp số 1  
Thứ 5
19/4
Sáng
Làm việc bình thường 07h00 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
 
Chiều Làm việc bình thường 13h30 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Thứ 6
20/4
Sáng
Làm việc bình thường 07h00 CBCC phòng Phòng Tư pháp  
Chiều họp nghe Hội đồng tư vấn báo cáo kế hoạch cưỡng chế một số trường hợp GPMB tại Khu công nghiệp Thuận Yên. 13h30 Đ.c Sử PH 1  
Thứ 7
Sáng
21/4
Tham gia tư vấn thủ tục hành chính 07h30 CBCC phòng Đ.c Sương liên hệ địa phương thực hiện