BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 31/2018: Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 23/7 đến - 29/7/2018

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
          I/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài
          Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực 05/9/2018.
          Theo đó, người tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ đang định cư ở nước ngoài; Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài… được hỗ trợ bằng 04 triệu đồng nếu từ đủ 02 năm công tác trở xuống; nếu công tác trên 02 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.
          Nếu người được hưởng đã từ trần trước ngày 05/09/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 06 triệu đồng.
          Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng còn được hưởng một số chế độ đãi ngộ khác, như:
          - Được cấp Giấy chứng nhận người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế;
          - Nếu về nước định cư, thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối với người có công; khi từ trần thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng phí.
          2. Thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước được sửa đổi
          Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng, có hiệu lực 20/7/2018.
          Theo quy định mới về thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước: Khi tập thể có công văn, cá nhân có đơn đề nghị cấp đổi gửi bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đang công tác/cư trú) kèm theo hiện vật khen thưởng đề nghị cấp đổi; Cơ quan nhận sẽ tổng hợp và gửi công văn đề nghị cấp đổi kèm theo danh sách đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
          Căn cứ công văn đề nghị này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tra cứu, xác nhận khen thưởng và thực hiện cấp đổi hiện vật khen thưởng, đồng thời thu lại hiện vật khen thưởng cũ hỏng. Hiện vật khen thưởng cấp đổi do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm mua sắm, in ấn theo mẫu.
          Riêng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trước đây (hiện này không quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng) thì cấp theo mẫu tại thời điểm tập thể, cá nhân được quyết định khen thưởng.