Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua Quý 1 năm 2020

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 52
  • Khách viếng thăm: 51
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1832
  • Tháng hiện tại: 115041
  • Tổng lượt truy cập: 18089258

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI CÔNG KHAI CỦA PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

Đăng lúc: Thứ năm - 19/07/2018 13:46 - Người đăng bài viết: Tư pháp Tam Kỳ
DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI CÔNG KHAI CỦA PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
(Cập nhật số liệu từ ngày 01/7/2018, ngày Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực)
I. CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
 
STT Tên, số ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm ban hành Thời điểm công khai Thời hạn công khai Địa chỉ công khai
01 Kê hoạch liên tịch số 106/KHLT/TP-ĐTN-UBND vè tổ chức ngày hội tư vấn pháp luật tại xã Tam Ngọc Ngay 23/7/2018 Ngày 23/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
02 Kế hoạch số 115/KH-TP ngày 26/7/2018 về tập huấn công tác hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, kỳ 2014-2018 Ngay 26/7/2018 Ngay 26/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
03 Kế hoạch số 123/KH-TP tổ chức các hoạt động chào mừng 73 năm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2018) Ngay 7/8/2018 Ngày 7/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
04 Kế hoạch số 126/KH-TP Kế hoạch tổ chức thi rung chuông vàng tại xã Tam Kỳ Ngày 10/8/2018 Ngày 10/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ 
05 Kế hoạch số 139/KH-TP kế hoạch triển khai thực hiện hiện Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch Ngày 31/8/2018 Ngày 31/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
           

II. CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

STT Tên, số ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm ban hành Thời điểm công khai Thời hạn công khai Địa chỉ công khai
01 Công văn số 95/TP-VB vè việc Lập danh sách xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp Ngày 9/7/2018 Ngày 9/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
02 Công văn số 97/PTP-VB về việc Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tốn giáo Ngày 13/7/2018 Ngày 13/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
03 Công văn số 100/TP-HT về việc phuc đáp đơn xin trích lục giấy khai sinh Ngày 16/7/2018 Ngày 16/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
04 Công văn số 101/TP-HT về việc phuc đáp đơn xin trích lục giấy khai sinh Ngày 16/7/2018 Ngày 16/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
05  Công văn số 104/VB-TP về việc góp ý thông tư thay thế liên tịch số 23/2014 Ngày 18/7/2018 Ngày 18/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
06 Công văn sô 105/VB-TP về tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định về XLVPHC trên lĩnh vực Tư pháp Ngày 19/7/2018 Ngày 19/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
07 Công văn số 110/VB-TP về việc báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Luật hộ tịch Ngày 26/7/2018 Ngày 26/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
08 Công văn số 111/TP-HT về việc phối hợp thu thập thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Ngày 26/7/2018 Ngày 26/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
09 Công văn số 113/PTP-VB về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc của Luật ban hành văn bản QOOL năm 2015 Ngày 26/7/2018 Ngày 26/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
10 Công văn số 124/TP-HT về việc phúc đáp Đơn xin trích lịch Giấy công  nhận kết hôn Ngày 10/8/2018 Ngày 10/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
11 Công văn số 125/TP-HT về việc trả lời kết quả xác minh Ngày 10/8/2018 Ngày 10/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
12 Công văn số 127/TP-VB về việc góp ý dựu thảo Thông tư sửa đổi Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp Ngày 13/8/2018 Ngày 13/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
13 Công văn số 129/PTP-VB về tham gia góp ý dự thảo thông tư thay thế thông tư số 10/2015/TT-BTP Ngày 15/8/2018 Ngày 15/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
14 Công văn số 133/TP-HT về đề xuất phương án phân cáp ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính Ngày 21/8/2018 Ngày 21/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
15 Công văn số 134/TP-VB về hướng dẫn công tác đánh giá xã, phường chuẩn tiếp  cận pháp luật Ngày 21/8/2018 Ngày 21/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
16 Công văn số 141/TP-HT chuẩn bị nội dung làm việc với cục Hộ tịch, Chứng thực Ngày 5/9/2018 Ngày 5/92018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
17 Công văn số 143/TP-HT đăng ký dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tư pháp Ngày 7/9/2018 Ngày 7/9/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
18 Công văn số 36/TP-HT báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP về sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi Ngày 11/3/2020 Ngày 11/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
19 Công văn số 37/PTP-VB về việc lập danh sách cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước vè XLVPHC và công tác BTNN Ngày 12/03/2020  Ngày 12/03/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
20 Công văn số 38/PTP-VB  về việc đôn đốc cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Ngày 12/3/2020 Ngày 12/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
21 Công văn 39/PTP-VB góp ý quy trình xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai Ngày 13/3/2020 Ngày 13/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
22 Công văn số 41/PTP-VB báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuần thủ pháp luật Ngày 16/3/2020 Ngày 16/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
23 Công văn số 42/PTP-VB về việc kiện toàn báo cáo viên pháp luật thành phố và tuyên truyền viên pháp luật Ngày 16/3/2020 Ngày 16/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
24 Công văn số 46/TP-HT về việc ghi vào sổ đăng ký khai sinh (Nguyễn Đình Tân) Ngày 18/3/2020 Ngày 18/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
25 Công văn số 47/TP-HT về việc Ghi vào sổ đăng ký khai sinh (Nguyễn Đình Thân-Võ Thị Thu Hiền) Ngày 18/3/2020 Ngày 18/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
26 Công văn số 48/TP-HT về việc trả lời kết quả xác minh hộ tịch Ngày 18/3/2020 Ngày 18/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
27 Công văn số 49/TP-VB về việc góp ý quy chế chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2020 Ngày 18/3/2020 Ngày 18/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
28 Công văn số 51/TP-HT trả lời kết quả xác thực Giấy khai sinh bà Tăng Thị Sứ Ngày 18/3/2020 Ngày 18/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
29 Công văn số 52/TP-HT  trả lời kết quả xác minh sao lưu sổ bộ Ngày 18/3/2020 Ngày 18/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
30 Công văn số 53/TP-VB  Góp ý dự thảo Quyết định mức trần chi phí in, sao chụp tài liệu Ngày 18/3/2020 Ngày 18/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
           

III. BÁO CÁO

STT Tên, số ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm ban hành Thời điểm công khai Thời hạn công khai Địa chỉ công khai
01 Báo cáo số 109/BC-TP báo cáo về việc tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ  Ngày 25/7/2018 Ngày 25/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
02 Baoc cáo số 114/BC-TP về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 7 Ngày 26/7/2018 Ngày 26/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
03 Báo cáo số 132/BC-TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 Ngày 20/8/2018 Ngày 20/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
04 Báo cáo số 135/BC-TP nội dung liên quan đến hồ sơ cưỡng chế ông Trần Văn Khứ Ngày 21/8/2018 Ngày 21/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
05 Báo cáo số 40/BC-TP báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020 Ngày 13/03/2020 Ngày 13/03/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
06 Báo cáo 44/BC-TP tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I Ngày 16/03/2020 Ngày 16/03/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
07 Báo cáo số 45/BC-TP tình thình thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP về sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi Ngày 16/03/2020 Ngày 16/03/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
08 Báo cáo số 50/BC-TP báo cáo thành tích thi đua đề nghị cong nhận tập thể lao động xuất sắc Ngày 18/03/2020 Ngày 18/03/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
           

IV. VĂN BẢN KHÁC

STT Tên, số ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm ban hành Thời điểm công khai Thời hạn công khai Địa chỉ công khai
01 Thông báo số 91/TB-PTP về việc Thông báo kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Ngày 9/7/2018 Ngày 9/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn 
02 Thông báo số 92/TB-PTP về việc Thông báo kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Ngày 9/7/2018 Ngày 9/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn 
03 Thông báo số 93/TB-PTP về việc Thông báo kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Ngày 9/7/2018 Ngày 9/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn 
04 Giấy mời số 94/GM-TP mời Ngày hội tư vấn thủ tục hành chính tại xã Tam Thăng Ngày 9/7/2018 Ngày 9/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
05 Danh sách số 96/DS-TP Danh sách tập huấn kỹ năng xây dựng kiểm tra, rà soát và Hệ thống hóa văn bản QPPL Ngày 13/7/2018 Ngày 13/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
06 Giấy mời số 98/GM-TP Giấy mời tham dự và trao đổi nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực Ngày 16/7/2018 Ngày 16/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
07 Thông báo số 99/TB-TP Thông báo kết quả khảo sát Bộ luật hình sự Ngày 16/7/2018 Ngày 16/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
08 Thông báo số 102/TB-TP Thông báo kết quả khảo sát Luật tiếp cận thông tin Ngày 16/7/2018 Ngày 16/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
09 Thông báo số 103/TB-TP Thông báo kiểm tra công tác tư pháp xã Tam Thăng Ngày 17/7/2018 Ngày 17/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
10 Giấy mời số 107/GM-TP mời tư vấn pháp luật tại xã Tam Ngọc Ngày 24/7/2018 Ngày 24/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
11 Thông báo số 108/TB-TP Thông báo kiểm tra công tác tư pháp xã Tam Phú Ngày 25/7/2018 Ngày 25/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
12 Quyết định số 112/QĐ-TP về vệc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Phòng Tư pháp Ngày 26/7/2018 Ngày 26/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
13 Thông báo số 116/TB-TP về thống kết quả kiểm tra công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND xã Tam Thăng Ngày 26/7/2018 Ngày 26/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
14 Đề nghị số 119/ĐN-TP văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức Ngày 31/7/2018 Ngày 31/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
15 Thông báo số 120/TB-TP về thống kiểm tra công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND Tân Thạnh Ngày 31/7/2018 Ngày 31/7/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
16 Thông báo số 121/TB-TP về thống kết quả kiểm tra công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND Xã Tam Phú Ngày 6/8/2018 Ngày 6/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
17 Thông báo số 122/TB-TP kết quả thi đua công tác Tư pháp Quý II năm 2018 năm 2018 tại UBND Xã Tam Phú Ngày 6/8/2018 Ngày 6/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
18 Giấy mời số 130/GM-TP mời họp xác minh đơn xin miễn giảm tiền phạt Ngày 20/8/2018 Ngày 20/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
19 Giấy mời số 131/GM-TP mời tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính Ngày 20/8/2018 Ngày 20/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
20 Tờ trình số 136/TTr-TP về cử cán bộ đi học lps trung cấp chính trị Ngày 21/8/2018 Ngày 21/8/2018   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
21 Hợp đồng số 31/HĐ-TP in tờ gấp quy định về chê tài hành vi vi phạm pahps luật về phòng chống dịch bệnh Ngày 3/3/2020 Ngày 3/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
22 Thông báo số 32/TB-PTP về việc ghi vào sổ kết hôn Ngày 10/3/2020 Ngày 10/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
23 Thông báo số 33/TB-PTP về việc ghi vào sổ kết hôn Ngày 10/3/2020 Ngày 10/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
24 Thông báo số 34/TB-PTP về việc ghi vào sổ kết hôn Ngày 10/3/2020 Ngày 10/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
25 Thông báo số 35/TB-PTP về việc ghi vào sổ kết hôn Ngày 10/3/2020 Ngày 10/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
26 Tờ trình số 43/TTR-TP đề nghị nâng lương thường xuyên cho công chức Ngày 16/3/2020 Ngày 16/3/2020   Cổng thông tin điện tử của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ http://tuphaptamky.gov.vn
27 Thông báo số 54/TB-TP kết quả kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đè nghị áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắc buộc Ngày 19/3/2020 Ngày 19/3/2020    
           
           


 
45/BC-TP

XEM BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI ĐÂY

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội