Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 127
  • Khách viếng thăm: 121
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 11057
  • Tháng hiện tại: 179815
  • Tổng lượt truy cập: 24625284
Khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Tóm tắt: Bầu cử, khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đề xuất kiến nghị nhằm bảo đảm tính khả thi của các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong bầu cử.

Đăng lúc: 25-03-2021 01:10:59 PM | Đã xem: 446 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Tam Kỳ triển khai thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tam Kỳ triển khai thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm hưởng ứng đợt tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Tam Kỳ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử trên website: tuphaptamky.gov.vn dưới hình thức trắc nghiệm.

Đăng lúc: 10-03-2021 08:12:05 AM | Đã xem: 786 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin hoạt động , Tin Nội bộ , Tuyên truyền bầu cử
Khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Các khẩu hiệu nào cần được tập trung sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026?

Đăng lúc: 19-02-2021 02:45:06 PM | Đã xem: 825 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Thế nào là “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam” khi ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Thế nào là “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam” khi ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Luật số 47/2019/QH14 và Luật số 65/2020/QH14 đã bổ sung vào quy định về tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nội dung: “Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”.

Đăng lúc: 19-02-2021 02:42:44 PM | Đã xem: 800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo các quy định mới được sửa đổi, bổ sung của 02 đạo luật nói trên thì đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Đăng lúc: 19-02-2021 02:40:49 PM | Đã xem: 601 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Người mất năng lực hành vi dân sự; bị câm điếc có được bầu cử?

Người mất năng lực hành vi dân sự; bị câm điếc có được bầu cử?

Câu 1.Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?

Đăng lúc: 19-02-2021 02:36:29 PM | Đã xem: 1194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào?

Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri được quy định như thế nào?

Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến Ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là có ngày sinh từ ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước thì được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc: 19-02-2021 02:34:37 PM | Đã xem: 976 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện như thế nào?

1. Do tính chất và đặc điểm về thời gian tổ chức bầu cử, nên việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong bầu cử không thực hiện theo các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong bầu cử chủ yếu nhằm mục đích bảo đảm cho các bước, các công đoạn trong quá trình tổ chức bầu cử được tiến hành đúng quy định của pháp luật; việc xem xét, xác định trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tổ chức có vi phạm vẫn thực hiện theo các quy định khác có liên quan của pháp luật (ví dụ như pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về thanh tra, về khiếu nại, tố cáo, về hình sự….)

Đăng lúc: 19-02-2021 02:28:03 PM | Đã xem: 490 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

Căn cứ vào số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, nguyên tắc về việc bảo đảm số dư khi lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân cùng cấp, dự kiến cụ thể cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới (đối với cấp tỉnh, cấp huyện), các thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính cấp mình.

Đăng lúc: 19-02-2021 02:25:46 PM | Đã xem: 490 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện theo nguyên tắc:

Đăng lúc: 19-02-2021 02:24:21 PM | Đã xem: 410 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được thực hiện theo nguyên tắc:

Đăng lúc: 19-02-2021 02:23:20 PM | Đã xem: 426 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Đăng lúc: 19-02-2021 02:21:36 PM | Đã xem: 16156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 có điểm gì mới?

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 có điểm gì mới?

Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cũng có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu và cơ cấu Thường trực Hội đồng nhân dân. Cụ thể như sau:

Đăng lúc: 19-02-2021 02:18:56 PM | Đã xem: 481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?

Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu và giảm 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Cụ thể như sau:

Đăng lúc: 19-02-2021 02:17:46 PM | Đã xem: 455 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?

Tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?

Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22 ngày 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực Hội đồng nhân dân. Cụ thể như sau:

Đăng lúc: 19-02-2021 02:16:09 PM | Đã xem: 317 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyên truyền bầu cử
Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta?

Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta?

Câu 2. Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy nhà nước ta? Tại sao nói Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân?

Đăng lúc: 19-02-2021 02:13:55 PM | Đã xem: 922 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tuyên truyền bầu cử
Bầu cử và tự ứng cử

Bầu cử và tự ứng cử

Bầu cử là một định chế trọng tâm của các chính phủ dân chủ. Trong một chế độ chính trị dân chủ, quyền lực của nhà nước chỉ được thực thi khi có sự nhất trí của người dân. Cơ chế căn bản để chuyển sự nhất trí đó thành quyền lực nhà nước là tổ chức bầu cử tự do và công bằng.

Đăng lúc: 09-05-2016 09:37:44 PM | Đã xem: 2105 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tuyên truyền bầu cử
1 2  Trang sau
 

Tin mới


 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội