Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2018

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Quý 3 năm 2019


 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 2027
  • Tháng hiện tại: 256583
  • Tổng lượt truy cập: 16238867

Thể hiện rõ hơn nguyên tắc tranh tụng theo hướng tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm

Đăng lúc: Thứ tư - 06/08/2014 08:35 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Bi giảng tuyn truyền php luật
CLICK VAO DAY DE THI TIM HIEU PHAP LUAT - GIẢI THƯỞNG 6 TRIỆU ĐỒNG/ĐỢT
Thể hiện rõ hơn hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân với nguyên tắc tranh tụng theo hướng tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của kiểm sát viên. Điều này được thể hiện rõ tại khoản 3, điều 5 của Dự thảo Luật. Đây cũng là ý kiến được nêu ra tại Phiên họp thứ Năm của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp được tổ chức tại Hà Nội vừa qua.
Trên cơ sở nghiên cứu dự án Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) do Ủy ban Tư pháp trình UBTVQH ngày 14/7/2014, nhiều thành viên Hội đồng thẩm định các dự án Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp cho rằng, dự thảo luật có nhiều nội dung mới, bước đầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân; cụ thể hóa theo hướng phân biệt rõ hơn hai chức năng hiến định của Viện Kiểm sát nhân dân là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp làm cơ sở để xây dựng thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân khi thực hiện hai chức năng này.

Tại khoản 1, điều 2 Dự thảo Luật quy định: thực hành quyền công tố là các hoạt động tố tụng hình sự của Viện kiểm sát nhân dân để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Trong khi đó, kiểm soát hoạt động tư pháp là các hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm tra tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiến hành các hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hinh sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm hoạt động tư pháp thực hiện đúng pháp luật, mọi vi phạm pháp luật được xử lý kịp thời, nghiêm minh. 
 
Cùng với đó, dự thảo Luật bước đầu thể chế hóa quy định của Hiến pháp về bảo đảm nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan tư pháp. Dự thảo Luật đã thể hiện được chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan tư pháp. Nguyên tắc này được thể hiện thông qua việc quy định các lĩnh vực công tác của Viện Kiểm sát nhân dân. Khoản 1, điều 3 của dự thảo Luật quy định, khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện Kiểm sát thực hiện các công tác sau: kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Nguyên tắc kiểm soát hoạt động của các cơ quan nhà nước khác với Viện Kiểm sát; Hoạt động kiểm soát do các cơ quan khác nhau thực hiện theo chức năng được phân công bước đầu thể hiện trong Dự thảo luật. Đối với cơ quan lập pháp, QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao theo đề nghị của Chủ tịch Nước. QH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân. Từ phía Chính phủ (cơ quan hành pháp) Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ là thành viên của Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Từ phía Tòa án nhân dân, tòa án nhân dân kiểm soát hoạt động công tố của Viện kiểm sát bằng việc bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; mọi chứng cứ, ý kiến buộc tội của kiểm sát viên thu thập được từ quá trình điều tra, truy tố đều phải được Hội đồng xét xử xem xét đầy đủ, khách quan toàn diện cùng với các chứng cứ, ý kiến của bị cáo, người bào chữa, người tham gia tố tụng khác để ra bản án, quyết định dựa trên kết quả tranh tụng dân chủ, bình đẳng tại phiên tòa. 
 
Như vậy, dự thảo lần này đã thể hiện rõ hơn hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân với nguyên tắc tranh tụng theo hướng tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của kiểm sát viên. Điều này được thể hiện rõ tại khoản 3, điều 5 của Dự thảo Luật: khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân. Kiểm sát viên tuân theo pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tranh tụng tại phiên tòa. Kiểm sát viên có quyền từ chối nhiệm vụ được giao khi có căn cứ cho rằng việc đó là trái pháp luật, nếu Viện trưởng vẫn quyết định thì kiểm sát viên phải chấp hành nhưng có quyền báo cáo lên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó. Ngoài ra, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân còn chịu sự giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, của Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông qua sự tham gia của đại diện các tổ chức này trong Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng thi tuyển kiểm sát viên. 
 
Cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi), nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng, nội dung quan trọng số một trong việc sửa đổi Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân là cần phải thể chế hóa rõ ràng nguyên tắc hiến định là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong dự thảo luật, chức năng công tố thể hiện khá rõ nhưng chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp thì chưa thực sự rõ ràng.
 
Để thực hiện tốt hai chức năng đã được Hiến định là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, có ý kiến cho rằng, dự thảo luật cần phân định rõ hơn hoạt động nào là thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, hoạt động nào là thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động tư pháp để từ đó thiết kế nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cho phù hợp. Đồng thời, dự thảo luật cũng cần phân định rõ phạm vi thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện hai chức năng kể trên trong mối liên hệ với thẩm quyền của Cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan thi hành án dân sự, hành chính, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đồng thời có sự phối hợp và chế ước lẫn nhau giữa các cơ quan này. Đây cũng là cơ sở để phân định phạm vi điều chỉnh và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về nội dung giữa các dự án luật liên quan. 
 
Về vấn đề này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông cho rằng cách thể hiện các thẩm quyền trong dự thảo luật chưa thực hiện theo đúng tinh thần Hiến pháp. Hiến pháp giao cho Viện Kiểm sát hai chức năng đó là công tố và kiểm sát tư pháp nhưng trong dự án luật hai chức năng này chưa được mạch lạc. Trong luật này phải làm rõ, công tố gồm những thẩm quyền cụ thể gì, kiểm sát hoạt động tư pháp gồm kiểm sát những gì, Phó chủ nhiệm Lê Minh Thông đề nghị.

Hà An
Nguồn:Daibieunhandan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

 

Bài giảng tuyên truyền pháp luật

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội