Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2018

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Quý 3 năm 2019


 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 2044
  • Tháng hiện tại: 256600
  • Tổng lượt truy cập: 16238884

Một số vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của HĐND

Đăng lúc: Thứ ba - 24/06/2014 09:13 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Bi giảng tuyn truyền php luật
CLICK VAO DAY DE THI TIM HIEU PHAP LUAT - GIẢI THƯỞNG 6 TRIỆU ĐỒNG/ĐỢT
Để HĐND hoạt động thiết thực, hiệu quả, trên cơ sở Hiến pháp năm 2013 và thực tiễn hoạt động thời gian qua, xin kiến nghị 6 vấn đề cần xem xét điều chỉnh, bổ sung trong Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp hiện hành.
Một số vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của HĐND

Một số vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động của HĐND

Thứ nhất: nghiên cứu, xem xét làm rõ thẩm quyền của HĐND và UBND ở mỗi cấp quy định tại Chương II Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Ví dụ: Quy định thẩm quyền HĐND cấp tỉnh quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH dài hạn và hàng năm, phí, lệ phí, thu chi ngân sách, đặt tên đường, tên công trình công cộng, quy trình chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính, bầu cử hay bãi miễn các chức danh trong HĐND, UBND… nhất thiết phải được HĐND ra nghị quyết là khá cụ thể. Nhưng nhiều quy định còn chung chung, chưa cụ thể, dẫn đến có nơi trình HĐND ban hành nghị quyết rồi mới thực hiện, có nơi UBND tự thực hiện. Như quy định HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, pháp chế, khoa học, công nghệ… Những chủ trương, biện pháp nào nhất thiết phải trình HĐND ra nghị quyết, những chủ trương, biện pháp nào thuộc thẩm quyền của UBND? HĐND cấp tỉnh quyết định quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, thu chi ngân sách hàng năm (Điều 11), nhưng HĐND cấp huyện (Điều 19) cũng có thẩm quyền quyết định quy hoạch, kế hoạch hàng năm, quyết định thu chi ngân sách hàng năm, HĐND cấp xã cũng quyết định thu chi ngân sách hàng năm (Điều 29). Thực tế, HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã hầu như không quyết định tổng thu, tổng chi, kể cả từng danh mục thu chi, thông thường chỉ quyết định lại những nội dung như cấp trên đã giao, có chăng là quyết định thu cao hơn mức cấp trên quy định. 

Thứ hai: thực tiễn đổi mới thời gian qua làm cơ cấu xã hội thay đổi. Cần nghiên cứu sự thay đổi trên để quy định cơ cấu đại biểu HĐND các cấp cho phù hợp. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu HĐND, đối với các tỉnh, thành dưới 1 triệu dân thì không quá 50 đại biểu HĐND khó mở rộng cơ cấu, cần xem xét tăng thêm số lượng đại biểu. Mặt khác, cần quy định cụ thể trong Luật không cơ cấu đại biểu HĐND trong các cơ quan hành pháp, tư pháp để tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi. Thực tiễn cho thấy, số đại biểu trong các cơ quan này tuy có năng lực và nhiều thông tin nhưng khó phát huy trách nhiệm đại biểu trong chất vấn, phát biểu tại kỳ họp vì ngại va chạm hay né tránh.

Thứ ba: hiện nay, bố trí nhân sự trong Thường trực và các ban HĐND mỗi nơi mỗi khác. Trừ vài nơi cả 3 chức danh trong Thường trực HĐND đều hoạt động chuyên trách và có vị trí cao trong Đảng, còn lại phổ biến nhất là Bí thư hoặc Phó bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, chỉ có Phó chủ tịch HĐND và Ủy viên Thường trực hoạt động chuyên trách. Chức danh Ủy viên thường trực HĐND cũng chưa rõ. Tình hình bố trí nhân sự trong các ban HĐND cũng tương tự, không giống nhau. Có nơi Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, có nơi chuyên trách, có nơi 2 Phó ban cũng có nơi 3 hay 4 Phó ban, có Phó ban kiêm nhiệm có Phó ban chuyên trách. Tình trạng này do Quy chế hoạt động HĐND các cấp năm 2005 - văn bản cụ thể hóa Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 quy định Trưởng ban, Phó ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có thể hoạt động chuyên trách hay kiêm nhiệm (Điều 26).

Thường trực và các ban HĐND là những cơ quan hoạt động thường xuyên, chuyên trách của HĐND. Quy định rõ hơn về quyền hạn, cụ thể về cơ cấu, số lượng sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của HĐND, nâng cao hiệu quả và hiệu lực của cơ quan dân cử. Trừ chức danh Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm, đề nghị bỏ chức danh Ủy viên thường trực HĐND, quy định HĐND các cấp có 2 Phó chủ tịch chuyên trách, Trưởng và Phó ban HĐND cấp tỉnh và cấp huyện nên hoạt động chuyên trách. Cần quy định có các ban HĐND cấp xã, có Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Trên cơ sở quy định rõ chế độ chuyên trách trong Thường trực và các ban HĐND các cấp, cần quy định tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách trong HĐND các cấp lên từ 25 - 30% tổng số đại biểu.

Thứ tư: Luật Tổ chức HĐND và UBND hiện nay có 12 Chương, trong có Chương VI quy định về giám sát của HĐND. Đây là thay đổi so với các Luật về HĐND và UBND trước đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy thực hiện chức năng giám sát là một trong những vấn đề cần xem xét để tăng hiệu lực, hiệu quả. Đề nghị cần có Luật Giám sát của HĐND các cấp nhằm nâng cao hơn nữa chức năng giám sát, tạo sở sở cho việc thực hiện quyền giám sát trong HĐND và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, của các chức danh nhà nước được giám sát. Hiện nay, HĐND giám sát thông qua hoạt động của Thường trực, các ban HĐND, hoạt động chất vấn, phát biểu, bỏ phiếu tín nhiệm của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Đề nghị cần quy định có hình thức giám sát là chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp do Thường trực HĐND chủ trì. Nhiệm kỳ trước cũng như nhiệm kỳ này, Thường trực HĐND một số tỉnh, thành đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp, nhưng do quy định về hình thức giám sát này chưa có trong luật nên tổ chức không thống nhất, mỗi nơi một kiểu và chưa được phát huy. 

Thứ 5: về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, Luật Tổ chức HĐND và UBND hiện hành quy định HĐND các cấp lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu (các Điều 17, 25 và 34). Nhiệm kỳ 2011 - 2016 này đã tổ chức 1 lần lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp. Bên cạnh mặt được là nâng cao trách nhiệm giám sát của đại biểu HĐND và của HĐND cũng đặt ra những vấn đề cần xem xét. Hiện nay, UBTVQH có chủ trương tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm để tiếp tục hoàn chỉnh. Xin kiến nghị tiếp tục duy trì nhiệm vụ lấy phiếu này trong HĐND các cấp.

Thứ sáu: Điều 111 Hiến pháp 2013 quy định: “Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định.” Vấn đề chính quyền đô thị đang được dư luận quan tâm. Chính quyền đô thị thực hiện ở các địa bàn đô thị từ thành phố trực thuộc Trung ương đến các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, các quận, phường, thị trấn. Sẽ có luật riêng về chính quyền đô thị hay sẽ quy định chung trong dự thảo sắp tới về Luật Chính quyền địa phương theo Chương IX của Hiến pháp 2013? Nếu quy định chung trong luật về chính quyền địa phương thì đề nghị có lộ trình dự thảo, lấy ý kiến và ban hành nhằm chuẩn bị cho nhiệm kỳ HĐND các cấp 2016 - 2021, trước mắt là cho việc chuẩn bị nhân sự của HĐND cấp xã, cấp quận tại đại hội Đảng các cấp năm 2015.

Vũ Hùng
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Đà Nẵng
Nguồn:daibieunhandan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

 

Bài giảng tuyên truyền pháp luật

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội