Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 73
  • Khách viếng thăm: 71
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 9670
  • Tháng hiện tại: 364692
  • Tổng lượt truy cập: 23622537
Đăng lúc: 22-10-2021 07:59:10 AM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Đăng lúc: 06-09-2021 09:07:43 PM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Đăng lúc: 30-07-2021 10:22:13 AM | Đã xem: 144 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Một vài góp ý vào dự thảo Luật phòng, chống ma túy sửa đổi

Một vài góp ý vào dự thảo Luật phòng, chống ma túy sửa đổi

Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi đang được Quốc hội lấy ý kiến Nhân dân, dự kiến có hiệu lực 01/01/2022 và thay thế cho Luật phòng, chống ma túy năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2008.

Đăng lúc: 23-02-2021 08:07:12 AM | Đã xem: 932 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Một số kiến nghị về việc thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Một số kiến nghị về việc thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực được thực hiện trong 03 trường hợp, cụ thể:

Đăng lúc: 22-12-2020 09:05:02 PM | Đã xem: 486 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Thực trạng pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay và hướng hoàn thiện

Thực trạng pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Gần đây, nhiều vụ lộ, lọt thông tin cá nhân do các chủ thể kinh doanh nắm giữ và tình trạng mua bán, chuyển nhượng trái phép thông tin cá nhân đã được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những thành tựu, chỉ rõ những hạn chế cơ bản của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay và đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục.

Đăng lúc: 08-12-2020 10:20:53 AM | Đã xem: 699 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Tóm tắt: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị...”[1]. Vì vậy, để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền XHCN, trước hết cần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu đó gắn liền với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung phân tích những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; vị trí, vai trò và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình nhằm đáp ứng yêu cầu của xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đăng lúc: 26-11-2020 08:50:31 PM | Đã xem: 669 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Một số điểm chưa thống nhất trong văn bản pháp luật ở nước ta hiện nay

Một số điểm chưa thống nhất trong văn bản pháp luật ở nước ta hiện nay

Tóm tắt: Tính thống nhất của pháp luật là vô cùng cần thiết, là điều kiện thuận lợi cho việc nhận thức và thực hiện của các tổ chức và cá nhân, chính xác, thống nhất. Tính thống nhất của pháp luật Việt Nam ngày càng cao, nhiều văn bản được ban hành với chất lượng rất cao, nhưng vẫn còn hiện tượng chưa thống nhất trong các văn bản pháp luật đã được ban hành biểu hiện ở các phương diện khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những điểm chưa thống nhất trong các văn bản pháp luật ở nước ta hiện nay.

Đăng lúc: 16-11-2020 07:57:49 AM | Đã xem: 682 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tóm tắt: Tình trạng khẩn cấp là tình huống xảy ra khi thảm họa lớn do thiên nhiên, con người gây ra, khi dịch bệnh lây lan trên diện rộng vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân, tài sản của Nhà nước và của tổ chức khác. Khi áp dụng tình trạng khẩn cấp tất yếu sẽ dẫn đến việc hạn chế quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân, trong nhiều trường hợp còn dẫn đến việc hạn chế quyền trong lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tình trạng khẩn cấp và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Đăng lúc: 11-08-2020 10:04:26 AM | Đã xem: 663 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Thông tư 01/2020/TT-BTP có làm hạn chế việc ủy quyền của cá nhân?

Thông tư 01/2020/TT-BTP có làm hạn chế việc ủy quyền của cá nhân?

Ngày 3/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 20/4/2020.

Đăng lúc: 20-05-2020 01:49:55 PM | Đã xem: 1656 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Quyền của người bị thiệt hại và người yêu cầu bồi thường trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Quyền của người bị thiệt hại và người yêu cầu bồi thường trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1. So sánh, phân tích quyền của người bị thiệt hại và quyền của người yêu cầu bồi thường 1.1. Về thuật ngữ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2009 sử dụng đồng thời thuật ngữ “người bị thiệt hại” và “người yêu cầu bồi thường”. Tuy nhiên, chưa quy định rõ người bị thiệt hại và người yêu cầu bồi thường cụ thể là những người nào. Nghiên cứu các quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 cho thấy, thuật ngữ “người bị thiệt hại” được sử dụng xuyên suốt trong các quy định của Luật. Thuật ngữ “người yêu cầu bồi thường” chỉ được sử dụng trong các quy định về hồ sơ yêu cầu bồi thường và quyết định giải quyết bồi thường[i]. Do đó, có thể dẫn đến hai cách hiểu khác nhau.

Đăng lúc: 20-04-2020 02:37:41 PM | Đã xem: 839 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Quy định cha mẹ nuôi phải thông báo cho UBND cấp xã: Chưa khả thi vì sao?

Quy định cha mẹ nuôi phải thông báo cho UBND cấp xã: Chưa khả thi vì sao?

Điều 23, Luật Nuôi con nuôi đã quy định, 6 tháng/lần trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã nơi họ thường trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng; UBND cấp xã nơi cha mẹ nuôi thường trú có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi.

Đăng lúc: 19-02-2020 01:24:35 PM | Đã xem: 785 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Chế định về công chứng và chứng thực theo pháp luật Việt Nam - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Chế định về công chứng và chứng thực theo pháp luật Việt Nam - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện

1 Khái niệm và phân biệt hoạt động công chứng với chứng thực 1.1. Khái niệm công chứng Hoạt động công chứng xuất hiện tại Việt Nam từ khá lâu và được ghi nhận lần đầu tiên vào thời kỳ Pháp thuộc[1]. Sau cách mạng tháng tám năm 1945 và khi đất nước thống nhất thì các chế định về công chứng và hoạt động công chứng đã có nhiều sửa đổi, bổ sung để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội. Tuy trải qua nhiều thời kỳ, nhiều văn bản điều chỉnh khác nhau nhưng trong các nội dung chỉ quy định chung về hoạt động công chứng, chứng nhận, chứng thực mà không nêu rõ thế nào là công chứng, là chứng nhận, là chứng thực.

Đăng lúc: 13-09-2019 01:30:20 PM | Đã xem: 982 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Vướng mắc trong thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Vướng mắc trong thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài, ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Những năm gần đây, cùng với xu thế hội nhập, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài ngày càng gia tăng, kéo theo số trẻ em là con chung giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cũng tăng theo, đồng thời với đó là tăng số lượng các việc đăng ký khai sinh (ĐKKS), ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ghi chú khai sinh).

Đăng lúc: 30-08-2019 01:28:17 PM | Đã xem: 1306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp
Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử

Một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử

Đăng ký khai tử là sự kiện pháp lý tuy không được mong đợi nhưng vẫn có ý nghĩa quan trọng, bởi giấy chứng tử (trích lục khai tử) được coi là căn cứ pháp lý chính thức chấm dứt sự tồn tại của một cá nhân, kết thúc các quan hệ pháp luật mà cá nhân đó tham gia với tư cách chủ thể như quan hệ về hôn nhân và gia đình, đăng ký thường trú, bảo hiểm..., nhưng cũng là căn cứ để phát sinh, thay đổi nhiều quan hệ pháp luật khác (như: Thừa kế, bảo hiểm…).

Đăng lúc: 30-08-2019 01:21:40 PM | Đã xem: 2332 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Tư pháp

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Tin mới


 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội