Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua Quý 1 năm 2020

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3809
  • Tháng hiện tại: 78237
  • Tổng lượt truy cập: 18052454

Thủ tục xác định lại dân tộc, giới tính

Đăng lúc: Thứ tư - 02/04/2014 08:19 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Thủ tục xác định lại dân tộc, giới tính

Thủ tục xác định lại dân tộc, giới tính

THỦ TỤC XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  thành phố xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ hợp lệ cho Phòng Tư pháp  thành phố
Bước 3: Phòng Tư pháp xem xét hồ sơ, trường hợp đủ kiện thì tiến hành lập thủ tục  xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính theo quy định tại khoản 2 Điều 37của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ
Bước 4: Phòng Tư pháp   trình UBND thành phố ký cấp cho công dân 01 bản chính quyết định xác định lại dân tộc, giới tính (Và bản sao nếu đương sự có yêu cầu) và giao lại hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hoặc có thể nộp qua đường bưu điện tới địa chỉ Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ, 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3851.772, email: tuphaptamky@yahoo.com.vn
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+Tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch. (theo mẫu)
+ Giấy khai sinh bản chính.
+ Sổ hộ khẩu gia đình.
+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
+ Bằng tốt nghiệp các cấp (nếu có)
+ Học bạ các cấp (nếu có)
+ xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai; trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con.
+Số lượng hồ sơ: 02 bộ
* Lưu ý: Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc  nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp phức tạp thì 05 ngày)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính
- Lệ phí: Mức thu lệ phí: 25.000đ/01 trường hợp.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ
+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP, ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp.
+ Quyết định số 16  /2012/QĐ-UBND ngày   27   /6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
+ Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngàu 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, chứng thực và hôn nhân gia đình. 
*LƯU Ý: Những phần được gạch chân là đã được chỉnh sửa theo các văn bản mới nhất. Các tổ chức, cá nhân có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.
 
THỦ TỤC XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH
 
1. Thủ tục xác định lại giới tính
  - Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  thành phố
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ hợp lệ cho Phòng Tư pháp  thành phố
Bước 3: Phòng Tư pháp xem xét hồ sơ, trường hợp đủ kiện thì tiến hành lập thủ tục  xác định lại giới tính theo quy định tại khoản 2 Điều 37của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngµy 27/12/2005 của Chính phủ.
Bước 4: Phòng Tư pháp thành phố trình UBND thành phố ký cấp cho công dân 01 bản chính cấp lại và giao lại hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  thành phố
 
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Hoặc có thể nộp qua đường bưu điện tới địa chỉ Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ, 70 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3851.772, email: tuphaptamky@yahoo.com.vn
  - Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch. (theo mẫu)
+ Giấy chứng nhận y tế do Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo quy định của Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính.
+ Giấy khai sinh bản chính.
+ Sổ hộ khẩu gia đình.
+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
+ Bằng tốt nghiệp các cấp (nếu có)
+ Học bạ các cấp (nếu có)
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ
* Lưu ý: Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
  - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc  nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp phức tạp thì không quá 05 ngày)
  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp
  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính
  - Lệ phí:
Mức thu lệ phí: 25.000đ/01 trường hợp.
  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT
  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
 
 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ
+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP, ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp.
+ Quyết định số 16  /2012/QĐ-UBND ngày   27   /6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
+ Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngàu 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, chứng thực và hôn nhân gia đình. 
 
*LƯU Ý: Những phần được gạch chân là đã được chỉnh sửa theo các văn bản mới nhất. Các tổ chức, cá nhân có thể nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.

XEM BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI ĐÂY

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội