Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 90
  • Khách viếng thăm: 85
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 17792
  • Tháng hiện tại: 159790
  • Tổng lượt truy cập: 24605259
Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 4/2020 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ

Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 4/2020 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 22-02-2021 03:11:39 PM | Đã xem: 760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật số 3/2020 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ, Quảng Nam

Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật số 3/2020 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ, Quảng Nam

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 26-10-2020 08:12:00 AM | Đã xem: 607 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 02/2020 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ

Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 02/2020 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 13-07-2020 07:56:00 AM | Đã xem: 577 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Tập san tuyên truyền pháp luật số 01/2020 của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Tập san tuyên truyền pháp luật số 01/2020 của Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 03-04-2020 02:19:55 PM | Đã xem: 919 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Tập san phổ biến pháp luật số 4/2019

Tập san phổ biến pháp luật số 4/2019

​LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 06-01-2020 03:45:18 PM | Đã xem: 830 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Tập san tuyên truyền pháp luật số 3/2019 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ

Tập san tuyên truyền pháp luật số 3/2019 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và Nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 14-10-2019 10:11:09 AM | Đã xem: 890 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 4/2018

Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 4/2018

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân.

Đăng lúc: 14-01-2019 02:29:34 PM | Đã xem: 1091 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật quý 3/2018

Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật quý 3/2018

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn, khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 08-10-2018 10:51:35 AM | Đã xem: 1111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Tập san tuyên truyên pháp luật số 02/2018

Tập san tuyên truyên pháp luật số 02/2018

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 08-07-2018 09:08:34 PM | Đã xem: 1033 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Tập san tuyên truyền pháp luật số 01/2018

Tập san tuyên truyền pháp luật số 01/2018

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 11-05-2018 03:14:09 PM | Đã xem: 1055 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 3/2017

Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 3/2017

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 14-10-2017 09:52:20 PM | Đã xem: 1924 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 02/2017 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ

Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 02/2017 của Phòng Tư pháp Tam Kỳ

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau, qua đó đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách pháp luật tới cán bộ và nhân dân. Nhằm tiếp tục đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật..

Đăng lúc: 19-07-2017 01:48:27 PM | Đã xem: 1259 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Tập san phổ biến giáo dục pháp luật Quý 1/2017

Tập san phổ biến giáo dục pháp luật Quý 1/2017

Nội dung: Phần 1. Văn bản chính sách mới Tổng hợp các văn bản của trung ương, tỉnh, thành phố được ban hành từ ngày 01/01 đến 31/3/2017 Phần 2. Đề cương tuyên truyền Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị Phần 3. Tin nổi bật về hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật Phần 4. Câu chuyện pháp luật

Đăng lúc: 17-04-2017 04:52:59 PM | Đã xem: 1405 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Bản tin Tư pháp quý 3/2016

Bản tin Tư pháp quý 3/2016

​LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhằm đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân.

Đăng lúc: 07-11-2016 08:34:11 AM | Đã xem: 1638 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Tập san tuyên truyền pháp luật số 2/2016

Tập san tuyên truyền pháp luật số 2/2016

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhằm đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân. Để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thường xuyên, có hiệu quả, UBND thành phố đã chỉ đạo HĐPH biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Đăng lúc: 07-08-2016 10:22:27 AM | Đã xem: 1621 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Tập san tuyên truyền pháp luật số 01/2016

Tập san tuyên truyền pháp luật số 01/2016

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhằm đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân.

Đăng lúc: 19-04-2016 06:59:23 PM | Đã xem: 1686 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 4/2015

Bản tin phổ biến giáo dục pháp luật số 4/2015

LỜI NÓI ĐẦU Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã triển khai thường xuyên, đồng bộ từ thành phố đến xã phường, thôn khối phố bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhằm đa dạng hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này đối với cán bộ và nhân dân. Để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thường xuyên, có hiệu quả, UBND thành phố đã chỉ đạo HĐPH biên soạn tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Đăng lúc: 28-01-2016 04:20:11 PM | Đã xem: 1984 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Đăng lúc: 14-10-2015 02:48:05 PM | Đã xem: 1379 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Đăng lúc: 14-10-2015 02:46:25 PM | Đã xem: 1378 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
Đăng lúc: 14-10-2015 02:44:23 PM | Đã xem: 1341 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: chuyên trang tuyên truyền , Tập san tuyên truyền pháp luật
 

Tin mới


 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội