Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 58
  • Khách viếng thăm: 50
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 9760
  • Tháng hiện tại: 50670
  • Tổng lượt truy cập: 24496139

Sơ đồ hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực

Đăng lúc: Thứ ba - 09/05/2017 10:41 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
CÁC BƯỚC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ TAM KỲ
LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
 
 
STT CÁC BƯỚC TRÌNH TỰ THỰC HIỆN BỘ PHẬN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CƠ QUAN PHỐI HỢP
(nếu có)
TRÌNH CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN CAO HƠN MÔ TẢ QUY TRÌNH LỆ PHÍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc  (CƠ QUAN LƯU GIỮ SỔ GỐC)
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận HCC chuyên ngành Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Bộ phận HCC tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý sổ gốc ký hồ sơ. Bộ phận HCC chuyên ngành nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức Trên lĩnh vực hộ tịch 10.000đ/bản sao
Trên các lĩnh vực khác: không thu lệ phí
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý sổ gốc Ngay sau khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Bộ phận HCC chuyên ngành Ngay khi có kết quả
    Tổng cộng   Trong ngày        
2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ Ngay sau khi nhận hồ sơ        
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) Ngay khi có kết quả        
    Tổng cộng   Trong ngày (trường hợp phức tạp thì không quá 2 ngày)        
3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ Ngay sau khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) Ngay khi có kết quả
    Tổng cộng   Trong ngày (trường hợp phức tạp thì không quá 2 ngày)        
4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ Ngay sau khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) Ngay khi có kết quả
    Tổng cộng   Trong ngày        
5. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ Ngay sau khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) Ngay khi có kết quả
    Tổng cộng   Trong ngày        
6. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ Ngay sau khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) Ngay khi có kết quả
    Tổng cộng   Trong ngày        
7. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ Ngay sau khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) Ngay khi có kết quả
    Tổng cộng   Trong ngày        
8. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ Ngay sau khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) Ngay khi có kết quả
    Tổng cộng   Trong ngày        
9. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng Ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 10.000 đồng/trường hợp. Trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ Ngay sau khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) Ngay khi có kết quả
    Tổng cộng   Trong ngày        
10. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng 01 ngày kể từ  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ 1/2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) 1/2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ
    Tổng cộng   Không quá 02 ngày, có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận với người yêu cầu chứng thực        
11. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng 01 ngày kể từ  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ 1/2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ        
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) 1/2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ        
    Tổng cộng   Không quá 02 ngày, có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận với người yêu cầu chứng thực        
12. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
1 Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Đ.c Trương Thị Thủy (CV) hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo phòng 01 ngày kể từ  khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không Không Hồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận Chứng thực tiếp nhận. Đồng chí Trương Thị Thủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ, đồng chí Phạm Thị Hoa ký hồ sơ. Đ.c Trương Thị Thủy nhận hồ sơ và giao trả cho cá  nhân, tổ chức 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
2 Bước 2 Ký hồ sơ Đ.c Phạm Thị Hoa (PTP) ký hồ sơ 1/2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ        
3 Bước 3 Trả kết quả Đ.c Trương Thị Thủy (CV) 1/2 ngày kể từ khi nhận hồ sơ        
    Tổng cộng   Không quá 02 ngày, có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận với người yêu cầu chứng thực        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới


 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội