Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua Quý 1 năm 2020

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 6730
  • Tháng hiện tại: 76543
  • Tổng lượt truy cập: 17805644
Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Biện pháp xử lý hành chính (BPXLHC) đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (CSCNBB) là một trong những BPXLHC được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC), trong đó Luật XLVPHC có một điều quy định về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào CSCNBB. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ các quy định của Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật có liên quan về đối tượng áp dụng BPXLHC đưa vào CSCNBB, thực tiễn thực hiện thời gian qua. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng BPXLHC đưa vào CSCNBB.

Đăng lúc: 22-06-2020 07:46:50 AM | Đã xem: 120 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Bất cập của các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong Luật Ban hành VBQPPL nhìn từ thực tiễn xử lý vi phạm hành chính

Bất cập của các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong Luật Ban hành VBQPPL nhìn từ thực tiễn xử lý vi phạm hành chính

Áp dụng pháp luật là một quá trình phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau, bắt đầu từ việc phân tích, đánh giá sự việc xảy ra trên thực tế, lựa chọn văn bản quy phạm pháp luật áp dụng đến việc ra văn bản áp dụng và tổ chức thực hiện văn bản áp dụng đã ban hành. Trong đó, việc lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp đối với trường hợp cần áp dụng là bước rất quan trọng trong quá trình áp dụng pháp luật. Một trong những yêu cầu của việc lựa chọn quy phạm pháp luật đó là: xác định quy phạm được lựa chọn là quy phạm đang có hiệu lực và không mâu thuẫn với các đạo luật và văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đăng lúc: 19-05-2020 09:10:46 PM | Đã xem: 186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoàn thiện pháp luật về xử lý VPHC đối với người chưa thành niên, bảo đảm sự thống nhất với pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống ma túy

Hoàn thiện pháp luật về xử lý VPHC đối với người chưa thành niên, bảo đảm sự thống nhất với pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống ma túy

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính (Điều 1 Luật XLVPHC), Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS) quy định về tội phạm và hình phạt (Điều 1 BLHS), Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 (Luật PCMT) quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy (Điều 1 Luật PCMT). Mặc dù mỗi Luật có phạm vi điều chỉnh khác nhau nhưng đều có những nội dung liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Luật XLVPHC, BLHS, Luật PCMT và các văn bản quy quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật, Bộ luật này hiện đang có sự không thống nhất, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Đăng lúc: 16-05-2020 03:25:31 PM | Đã xem: 210 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Điều chỉnh mức hoãn nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Điều chỉnh mức hoãn nộp tiền phạt vi phạm hành chính

UBND cấp xã nơi người vi phạm hành chính cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét hoãn thi hành quyết định phạt tiền là một trong những quy định gây lúng túng cho chính quyền địa phương.

Đăng lúc: 29-04-2020 07:41:00 AM | Đã xem: 273 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật (THPL) về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) được Chính phủ ban hành ngày 12/02/2020 (Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2020. Đối với các quy định về xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC thì có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 . Nghị định số 19/2020/NĐ-CP đã dành một chương (Chương IV) quy định cụ thể về xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC. Bài viết tập trung phân tích những quy định pháp luật về xử lý kỷ luật trong THPL về XLVPHC trong mối liên hệ với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 , pháp luật về xử lý kỷ luật trong thi hành án hành chính và xử lý kỷ luật về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng .

Đăng lúc: 28-04-2020 07:49:51 AM | Đã xem: 266 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Tư cách chủ thể của chi nhánh, văn phòng đại diện trong quan hệ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tư cách chủ thể của chi nhánh, văn phòng đại diện trong quan hệ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Đặt vấn đề Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định cá nhân, tổ chức là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, tổ chức là các chủ thể được liệt kê tại khoản 10 Điều 2 Luật XLVPHC, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật .

Đăng lúc: 22-04-2020 01:47:02 PM | Đã xem: 309 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Sửa đổi một số quy định của luật xử lý vi phạm hành chính về thi hành quyết định xử phạt tiền

Sửa đổi một số quy định của luật xử lý vi phạm hành chính về thi hành quyết định xử phạt tiền

Đặt vấn đề Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Mục 2 Chương III của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC), từ Điều 69 đến Điều 85, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như: gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành; chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành trong trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính ở địa phương này nhưng cư trú, đóng trụ sở ở địa phương khác và không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi bị xử phạt; nộp tiền phạt, nộp tiền phạt nhiều lần, hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt; xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu...

Đăng lúc: 20-04-2020 02:32:17 PM | Đã xem: 546 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Thực hiện quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Quảng Nam Bài cuối: Chuyển dần sang làm việc như chuyên trách

Thực hiện quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Quảng Nam Bài cuối: Chuyển dần sang làm việc như chuyên trách

Việc tiếp tục giảm số lượng, cùng với đó có chính sách chi trả phụ cấp hợp lý là điều kiện để đội ngũ cán bộ không chuyên trách chuyển dần sang làm việc như chuyên trách, thực hiện đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả một cách thực chất. Bên cạnh đó, cần quan tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, quy định về sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy.

Đăng lúc: 10-04-2020 08:08:54 AM | Đã xem: 284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Thực hiện quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Quảng Nam Bài 2: Khó tìm và giữ chân người có năng lực

Thực hiện quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Quảng Nam Bài 2: Khó tìm và giữ chân người có năng lực

Trong bối cảnh thực hiện yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, vừa giảm số người vừa giảm về mức khoán phụ cấp, công việc tăng nhưng phụ cấp giảm thì có hợp lý? Chưa kể, các quy định hiện hành của tỉnh về chế độ, chính sách còn có khoảng cách khá xa, dẫn đến khó tìm và giữ chân được đội ngũ người hoạt động không chuyên trách có trình độ, năng lực. Mục tiêu tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả khó khả thi nếu không kịp thời có những điều chỉnh về chế độ, chính sách.

Đăng lúc: 10-04-2020 08:06:50 AM | Đã xem: 185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Thực hiện quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Quảng Nam. Bài 1: Lúng túng vì thiếu hướng dẫn

Thực hiện quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại Quảng Nam. Bài 1: Lúng túng vì thiếu hướng dẫn

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 3.10.2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã là văn bản cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và có nhiều điểm mới so với các quy định trước đó. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho thấy, việc triển khai thực hiện ở nhiều địa phương còn lúng túng vì chưa có đầy đủ các văn bản hướng dẫn.

Đăng lúc: 08-04-2020 08:11:41 AM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng: Sớm xây dựng quy trình hỗ trợ, can thiệp

Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng: Sớm xây dựng quy trình hỗ trợ, can thiệp

Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức We are the Social Media, Việt Nam đứng thứ 22 toàn cầu về số lượng người sử dụng mạng xã hội và là một trong 10 nước có lượng người dùng Facebook và Youtube cao nhất thế giới, trong đó thanh thiếu niên chiếm tỷ lệ lớn. Nhưng những thông tin, hình ảnh, video clip xấu, độc hại tràn lan trên mạng đã và đang là một mối nguy hiểm thường trực, ảnh đang không nhỏ tới trẻ em.

Đăng lúc: 03-02-2020 04:05:05 PM | Đã xem: 344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Một số vấn đề về thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật TNBT của Nhà nước năm 2017

Một số vấn đề về thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật TNBT của Nhà nước năm 2017

Chế định về thời hiệu là một chế định quan trọng trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, việc nhận thức đúng và áp dụng nghiêm túc, thống nhất về thời hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như việc giải quyết bồi thường của cơ quan nhà nước. Do đó, việc nhận thức đúng, áp dụng pháp luật thống nhất về thời hiệu, cách tính thời hiệu và các quy định liên quan đến thời hiệu là cần thiết.

Đăng lúc: 28-11-2019 07:53:52 PM | Đã xem: 372 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Giao phương tiện vi phạm cho cá nhân, tổ chức giữ, bảo quản: Thiếu hướng dẫn, khó thực hiện

Giao phương tiện vi phạm cho cá nhân, tổ chức giữ, bảo quản: Thiếu hướng dẫn, khó thực hiện

Giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản và đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính là những quy định được đánh giá là thuận tiện cho người dân và cơ quan quản lý. Vậy, vì sao những quy định này chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn?

Đăng lúc: 17-10-2019 12:53:50 PM | Đã xem: 422 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Một số vấn đề cần trao đổi liên quan đến cơ chế giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ở việt nam hiện nay

Một số vấn đề cần trao đổi liên quan đến cơ chế giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ở việt nam hiện nay

Sau gần 05 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, công tác xử lý vi phạm hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao, góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước nói chung cũng như trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống. Bên cạnh những nội dung quy định cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính một cách chính xác, đúng các nguyên tắc xử lý theo quy định thì Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định quy định chi tiết thi hành có một số nội dung mà cách hiểu, cách áp dụng chưa được thống nhất hoặc chưa được sự đồng thuận cao trong quá trình tác nghiệp của các chức danh có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính nói riêng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do quy định của pháp luật không rõ ràng, cụ thể nên đã gây khó khăn cho việc thực hiện, trong đó có nội dung về ủy quyền, giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Đăng lúc: 19-07-2019 08:44:30 AM | Đã xem: 361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Kỹ năng xem xét, quyết định áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC

Kỹ năng xem xét, quyết định áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC

Xem xét, quyết định áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả là một trong những công việc quan trọng mà người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) phải thực hiện khi tiến hành các thủ tục xử phạt VPHC. Việc không áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng không đúng, không đầy đủ, không kịp thời đối với hành vi VPHC là những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) .

Đăng lúc: 08-07-2019 10:28:06 AM | Đã xem: 344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm

Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm

Trong khoa học pháp lý, dựa vào các dấu hiệu cấu thành, có thể dễ dàng phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm. Tuy nhiên, trong thực tế, đối với một số hành vi cụ thể, ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm rất mong manh, khó xác định. Nếu không giải quyết đúng đắn vấn đề này thì rất dễ dẫn đến trường hợp hình sự hóa hành chính hay hành chính hóa hình sự.

Đăng lúc: 03-07-2019 01:37:21 PM | Đã xem: 302 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính là những khái niệm cơ bản trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hai khái niệm này có liên quan mật thiết với nhau, bởi lẽ, vi phạm hành chính là cơ sở để xử phạt vi phạm hành chính; ngược lại, xử phạt vi phạm hành chính là việc áp dụng chế tài hành chính đối với chủ thể vi phạm hành chính. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung nghiên cứu khái niệm xử phạt vi phạm hành chính và các quy định trực tiếp liên quan đến khái niệm này; những đặc điểm cơ bản của xử phạt vi phạm hành chính và đề xuất, kiến nghị hướng hoàn thiện những quy định này trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính .

Đăng lúc: 03-07-2019 01:32:46 PM | Đã xem: 287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoàn thiện quy định về sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử phạt vi phạm hành chính

Hoàn thiện quy định về sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính . Về cơ bản, quá trình này trải qua các bước (công đoạn) như: Phát hiện hành vi vi phạm hành chính; buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính (đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện, đang diễn ra); lập biên bản vi phạm hành chính; xác minh các tình tiết có liên quan của vụ việc vi phạm hành chính; giải trình; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong trường hợp đối tượng bị xử phạt không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính); trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, tùy từng vụ việc, cơ quan, người có thẩm quyền có thể phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính.

Đăng lúc: 26-06-2019 04:43:21 PM | Đã xem: 368 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoàn thiện khái niệm vi phạm hành chính trong luật xử lý vi phạm hành chính

Hoàn thiện khái niệm vi phạm hành chính trong luật xử lý vi phạm hành chính

Cơ sở của việc xử phạt vi phạm hành chính là phải có vi phạm hành chính. Hay nói cách khác, xác định đúng vi phạm hành chính thì mới có có thể thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính một cách chính xác. Do vậy, việc nghiên cứu khái niệm vi phạm hành chính có ý nghĩa quan trọng, chỉ khi định nghĩa đúng về vi phạm hành chính thì mới có thể xác định được từng vi phạm hành chính cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước, để từ đó có thể áp dụng chính xác chế tài xử phạt nhằm lập lại trật tự quản lý nhà nước đã bị xâm hại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đăng lúc: 24-06-2019 08:40:43 PM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Vướng mắc trong việc xác định thế nào là trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính

Vướng mắc trong việc xác định thế nào là trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Vướng mắc trong việc xác định thế nào là trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính Thuật ngữ “xử phạt vi phạm hành chính” được nhắc đến trong nhiều quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC), chẳng hạn như: Khoản 2 Điều 2 Luật XLVPHC đưa ra định nghĩa về xử phạt vi phạm hành chính: “Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”.

Đăng lúc: 24-06-2019 08:36:30 PM | Đã xem: 373 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính

Các tin khác

1 2 3 4 5 6  Trang sau
 

Tin mới

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội