Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 56
  • Khách viếng thăm: 55
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1372
  • Tháng hiện tại: 287343
  • Tổng lượt truy cập: 23545188
Những nội dung về xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính cần được quy định chi tiết

Những nội dung về xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính cần được quy định chi tiết

Tóm tắt: Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020, người chưa thành niên vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, việc xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích các nội dung về xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính cần được quy định chi tiết*.

Đăng lúc: 29-05-2021 08:13:03 AM | Đã xem: 448 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Bàn về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bàn về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bên cạnh các quy định về điều kiện cấp phép xây dựng, nghĩa vụ của cơ quan cấp phép xây dựng thì quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng giữ vai trò hết sức quan trọng để công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng được hiệu quả, khách quan và minh bạch. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo cơ sở lý luận và thực tiễn cho chủ thể có thẩm quyền thực thi hoạt động này trên thực tế một cách chính xác, khách quan và phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định. Bài viết này tập trung phân tích các quy định của pháp luật về vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực này của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định này.

Đăng lúc: 29-04-2021 08:20:50 PM | Đã xem: 1133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại theo Luật Khiếu nại năm 2011

Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại theo Luật Khiếu nại năm 2011

Tóm tắt: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính; cán bộ, công chức có quyền đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại tính hợp pháp của quyết định kỷ luật khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức (gọi chung là người khiếu nại) sẽ làm phát sinh các quan hệ pháp luật giữa người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại với người khiếu nại, người có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại (gọi chung là người bị khiếu nại). Trong các quan hệ đó, mỗi bên đều có những quyền, nghĩa vụ nhất định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả bàn về quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại trong giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính và trong giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, đồng thời có so sánh với quyền, nghĩa vụ của người khởi kiện, người bị kiện trong vụ án hành chính.

Đăng lúc: 28-04-2021 01:36:19 PM | Đã xem: 268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Kiến nghị sửa đổi một số quy định về trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

Kiến nghị sửa đổi một số quy định về trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 quy định công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ những thông tin thuộc bí mật nhà nước và những thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ. Trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân của cơ quan nhà nước cũng được xác định rõ ràng và cụ thể trong Luật. Trong bài viết này, tác giả phân tích, đánh giá những hạn chế của quy định về trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, từ đó, đưa ra những kiến nghị để sửa đổi, hoàn thiện quy định này.

Đăng lúc: 23-02-2021 07:59:33 AM | Đã xem: 554 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Bàn về hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

Bàn về hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

Trong bài viết này, tác giả phân tích, đánh giá ưu điểm và nhược điểm của những điểm mới về hình thức kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Đăng lúc: 29-01-2021 08:56:09 PM | Đã xem: 2656 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính - Những điểm mới cơ bản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính - Những điểm mới cơ bản

Tại Kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính - Luật số 67/2020/QH14 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Theo đó, nhiều nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) như:

Đăng lúc: 26-01-2021 09:14:04 AM | Đã xem: 381 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động năm 2019

Tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động năm 2019

Tóm tắt: Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cho phép người lao động thành lập tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp, ngoài công đoàn, trên cơ sở phù hợp với các quy định quốc tế về lao động và tuân thủ các hiệp định thương mại tự do mới mà Việt Nam đã tham gia. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức này còn chưa cụ thể. Đây là một vấn đề rất mới, chưa từng có tiền lệ trong pháp luật lao động Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về việc thành lập của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp, cũng như về quyền thương lượng tập thể của tổ chức này, các tác giả đưa ra một số kiến nghị.

Đăng lúc: 08-01-2021 01:34:00 PM | Đã xem: 479 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thi công công trình không có giấy phép xây dựng, sai nội dung giấy phép xây dựng

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thi công công trình không có giấy phép xây dựng, sai nội dung giấy phép xây dựng

Tóm tắt: Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa ở nước ta diễn ra nhanh chóng. Trước sức ép lớn về nhu cầu xây dựng, tình trạng xây dựng công trình không có giấy phép, sai nội dung giấy phép xây dựng diễn ra phổ biến và nghiêm trọng, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước. Để bảo đảm trật tự xây dựng thì xử phạt vi phạm hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Hiện nay, các vi phạm về trật tự xây dựng được quy định khá chi tiết, là cơ sở pháp lý cho người có thẩm quyền thực hiện việc xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép, sai nội dung giấy phép xây dựng. Trong phạm vị bài viết này, tác giả phân tích một số bất cập trong quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép, sai nội dung giấy phép xây dựng và đưa ra giải pháp hoàn thiện.

Đăng lúc: 31-10-2020 01:18:19 PM | Đã xem: 658 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính

Hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính

Tóm tắt: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 dự kiến sẽ được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 10. Trong bài viết này, tác giả phân tích, bình luận và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Dự thảo Luật này.

Đăng lúc: 31-10-2020 01:11:33 PM | Đã xem: 488 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Những tình huống phức tạp khi xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng

Những tình huống phức tạp khi xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng

Tóm tắt: Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng là việc người có thẩm quyền xử phạt tiến hành các hoạt động nhằm áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Thời gian qua, công tác xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhất là các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm hành vi này còn chưa cụ thể, rõ ràng, đã làm cho người có thẩm quyền gặp nhiều khó khăn trong xử phạt những tình huống phức tạp.

Đăng lúc: 22-10-2020 07:56:46 AM | Đã xem: 856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Mối liên hệ giữa các nghị định quy định về xử lý kỷ luật công chức

Mối liên hệ giữa các nghị định quy định về xử lý kỷ luật công chức

Tóm tắt: Xử lý kỷ luật công chức chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hậu quả pháp lý bất lợi đối với công chức vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị xử lý kỷ luật. Hiện nay, việc xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật được điều chỉnh trong nhiều nghị định khác nhau và có sự thiếu thống nhất trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích mối liên hệ giữa các nghị định về xử lý kỷ luật công chức, chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt và đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện.

Đăng lúc: 17-10-2020 08:58:16 AM | Đã xem: 424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoàn thiện quy định về Hội đồng nhân dân cấp xã trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Hoàn thiện quy định về Hội đồng nhân dân cấp xã trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Bài viết về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân cấp xã hiện nay và những bất cập trên thực tiễn, từ đó, tác giả đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện quy định về Hội đồng nhân dân cấp xã trong thời gian tới.

Đăng lúc: 25-09-2020 09:02:09 AM | Đã xem: 673 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định, chế tài để xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm hành chính) đến xử phạt hình sự…

Đăng lúc: 19-08-2020 07:59:54 AM | Đã xem: 787 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Quy định về xét tuyển và trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, viên chức - Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Quy định về xét tuyển và trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, viên chức - Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

1. Quy định hiện hành về xét tuyển và trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, viên chức Theo quy định hiện hành, việc xét tuyển công chức, viên chức được quy định tại Điều 35, 36, 37, 38 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Điều 20, 21, 22, 23, 24 Luật Viên chức năm 2010. Đến ngày 01/7/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, pháp luật quy định rõ căn cứ, nguyên tắc, điều kiện, phương thức và tổ chức thực hiện tuyển dụng, xác định rõ nguyên tắc tuyển dụng phải: Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm; ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số.

Đăng lúc: 17-08-2020 08:20:32 AM | Đã xem: 1481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt là một trong những quy định quan trọng thuộc nội dung về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy định pháp luật về hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt còn có những khó khăn, vướng mắc. Bài viết tập trung phân tích các quy định của pháp luật về hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về hoãn thi hành quyết định phạt tiền, giảm, miễn tiền phạt, qua đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này, đồng thời, góp phần đưa các quy định này có tính khả thi hơn trong thực tiễn thi hành.

Đăng lúc: 29-07-2020 04:43:23 PM | Đã xem: 855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Tóm tắt: Ở Việt Nam, Luật Xử lý vi phạm hành chính là một trong những luật có số lượng lớn văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành; được chia theo từng nhóm lĩnh vực của hành vi vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Trên thực tế đã có tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định trong các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành. Vì vậy, cần hệ thống hóa và đánh giá các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính và đưa ra các giải pháp bảo đảm tính thống nhất của các văn bản pháp luật này.

Đăng lúc: 26-07-2020 09:30:36 PM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Biện pháp xử lý hành chính (BPXLHC) đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (CSCNBB) là một trong những BPXLHC được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC), trong đó Luật XLVPHC có một điều quy định về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào CSCNBB. Bài viết tập trung phân tích, làm rõ các quy định của Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật có liên quan về đối tượng áp dụng BPXLHC đưa vào CSCNBB, thực tiễn thực hiện thời gian qua. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng BPXLHC đưa vào CSCNBB.

Đăng lúc: 22-06-2020 07:46:50 AM | Đã xem: 725 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Bất cập của các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong Luật Ban hành VBQPPL nhìn từ thực tiễn xử lý vi phạm hành chính

Bất cập của các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong Luật Ban hành VBQPPL nhìn từ thực tiễn xử lý vi phạm hành chính

Áp dụng pháp luật là một quá trình phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau, bắt đầu từ việc phân tích, đánh giá sự việc xảy ra trên thực tế, lựa chọn văn bản quy phạm pháp luật áp dụng đến việc ra văn bản áp dụng và tổ chức thực hiện văn bản áp dụng đã ban hành. Trong đó, việc lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp đối với trường hợp cần áp dụng là bước rất quan trọng trong quá trình áp dụng pháp luật. Một trong những yêu cầu của việc lựa chọn quy phạm pháp luật đó là: xác định quy phạm được lựa chọn là quy phạm đang có hiệu lực và không mâu thuẫn với các đạo luật và văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đăng lúc: 19-05-2020 09:10:46 PM | Đã xem: 606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Hoàn thiện pháp luật về xử lý VPHC đối với người chưa thành niên, bảo đảm sự thống nhất với pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống ma túy

Hoàn thiện pháp luật về xử lý VPHC đối với người chưa thành niên, bảo đảm sự thống nhất với pháp luật hình sự và pháp luật về phòng, chống ma túy

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính (Điều 1 Luật XLVPHC), Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS) quy định về tội phạm và hình phạt (Điều 1 BLHS), Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 (Luật PCMT) quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy (Điều 1 Luật PCMT). Mặc dù mỗi Luật có phạm vi điều chỉnh khác nhau nhưng đều có những nội dung liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Luật XLVPHC, BLHS, Luật PCMT và các văn bản quy quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các Luật, Bộ luật này hiện đang có sự không thống nhất, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Đăng lúc: 16-05-2020 03:25:31 PM | Đã xem: 696 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính
Điều chỉnh mức hoãn nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Điều chỉnh mức hoãn nộp tiền phạt vi phạm hành chính

UBND cấp xã nơi người vi phạm hành chính cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét hoãn thi hành quyết định phạt tiền là một trong những quy định gây lúng túng cho chính quyền địa phương.

Đăng lúc: 29-04-2020 07:41:00 AM | Đã xem: 694 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Quản lý hành chính

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Tin mới


 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội