Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua Quý 1 năm 2020

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 479
  • Tháng hiện tại: 24897
  • Tổng lượt truy cập: 17999114
Hướng dẫn cụ thể nguyên tắc ưu tiên áp dụng

Hướng dẫn cụ thể nguyên tắc ưu tiên áp dụng

Khoản 3, Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”. Quy định này, nhằm bảo đảm tránh xung đột, mâu thuẫn trong áp dụng pháp luật trong trường hợp các văn bản của cùng một cơ quan ban hành nhưng có quy định khác nhau về cùng một vấn đề. Tuy nhiên, quy định này chỉ thực hiện khi và chỉ khi hệ thống pháp luật thống nhất, không mâu thuẫn.

Đăng lúc: 26-05-2020 07:48:22 AM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật - Một số vấn đề cần lưu ý

Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật - Một số vấn đề cần lưu ý

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước, là cơ sở pháp lý cho toàn bộ các hoạt động xã hội. Đây là phương tiện chủ yếu để thể chế hóa và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, truyền đạt các quyết định quản lý của các cơ quan nhà nước, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, đồng thời là cơ sở pháp lý để các chủ thể quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ xã hội theo thẩm quyền.

Đăng lúc: 05-11-2019 10:39:12 AM | Đã xem: 1219 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Ban hàn văn bản chi tiết chậm: Chưa gỡ khó được cho địa phương

Ban hàn văn bản chi tiết chậm: Chưa gỡ khó được cho địa phương

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết hiệu lực thì VBQPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Quy định này chỉ có thể thực hiện được khi giải quyết được tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, đây lại là điểm nghẽn của các cơ quan được giao chủ trì xây dựng văn bản. Việc ban hành văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành thường là rất chậm, sát thời điểm văn bản luật có hiệu lực mới ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong khi đó, tại các VBQPPL đều có quy định “nội dung giao tiếp về cho HĐND, UBND tỉnh quy định hướng dẫn” làm cho địa phương lúng túng trong ban hành văn bản. Nếu áp dụng quy định, VBQPPL hết hiệu lực thì VBQPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực, diễn ra tình trạng có những khoảng thời gian không có văn bản để quản lý.

Đăng lúc: 19-07-2019 08:05:57 AM | Đã xem: 1011 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Xác định thời điểm hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong một số trường hợp

Xác định thời điểm hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong một số trường hợp

Việc xác định đúng thời điểm có hiệu lực cũng như thời điểm hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là vấn đề vô cùng quan trọng trong quá trình áp dụng pháp luật. Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định 04 trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, bao gồm: “1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; 2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; 3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Đăng lúc: 16-07-2019 08:24:05 AM | Đã xem: 519 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Xác định thời điểm hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong một số trường hợp

Xác định thời điểm hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong một số trường hợp

Việc xác định đúng thời điểm có hiệu lực cũng như thời điểm hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật là vấn đề vô cùng quan trọng trong quá trình áp dụng pháp luật. Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định 04 trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, bao gồm: “1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; 2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; 3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Đăng lúc: 24-06-2019 11:22:49 AM | Đã xem: 441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Bàn về khái niệm “văn bản quy phạm pháp luật”

Bàn về khái niệm “văn bản quy phạm pháp luật”

1. Các đặc trưng cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và những “kiểm chứng” qua thực tế

Đăng lúc: 20-05-2019 09:50:32 AM | Đã xem: 694 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Rối trong áp dụng văn bản

Rối trong áp dụng văn bản

Thời hiệu áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật. Việc áp dụng đúng nguyên tắc, phù hợp sẽ dẫn đến kết quả xử lý công việc được chính xác và ngược lại. Tuy nhiên, có một thực tế là cùng một vấn đề được quy định tai hai văn bản khác nhau và có những quy định không giống nhau về thời hiệu áp dụng văn bản.

Đăng lúc: 03-12-2018 08:42:54 AM | Đã xem: 1045 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Tiêu chí nhận diện văn bản

Tiêu chí nhận diện văn bản

Điều 5 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định, một trong những nguyên tắc ban hành VBQPPL là phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật. Các căn cứ này được hướng dẫn tại Nghị định số 34 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

Đăng lúc: 29-08-2018 11:18:18 AM | Đã xem: 723 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Không giới hạn những vấn đề luật giao

Không giới hạn những vấn đề luật giao

Mặc dù Bộ Tư pháp đã nhiều lần có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện, xã, tuy nhiên đây vẫn là điểm vướng nhất trong quá trình thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đăng lúc: 22-08-2018 01:44:35 PM | Đã xem: 838 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Trao đổi về hình thức ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản khi xử lý văn bản

Trao đổi về hình thức ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản khi xử lý văn bản

Một trong các nguyên tắc rà soát văn bản được quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), đó là: “Việc rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát”. Theo đó, tại Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định 06 hình thức xử lý văn bản được rà soát, bao gồm: (1) Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản; (2) Thay thế văn bản; (3) Sửa đổi, bổ sung văn bản; (4) Ban hành văn bản mới; (5) Đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản; (6) Ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản.

Đăng lúc: 27-07-2018 08:09:01 AM | Đã xem: 722 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Tài liệu hướng dẫn hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

Tài liệu hướng dẫn hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QPPL THỐNG NHẤT TRONG CẢ NƯỚC KỲ 2014-2018 (Kèm theo Công văn số 409/BTP-KTrVB ngày 02/02/2018 của Bộ Tư pháp)

Đăng lúc: 05-03-2018 11:15:56 AM | Đã xem: 3873 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và đề xuất, kiến nghị

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và đề xuất, kiến nghị

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 (sau đây gọi tắt là Luật BHVBQPPL năm 2015). Sau khi được ban hành, Luật BHVBQPPL năm 2015 cơ bản đã kế thừa và sửa đổi, bổ sung, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHVBQPPL năm 2008 và Luật BHVBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Tuy nhiên, sau hơn một năm thi hành, Luật BHVBQPPL năm 2015 đã bộ lộ một số hạn chế, bất cập gây khó khăn cho cơ quan áp dụng trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Đăng lúc: 19-12-2017 01:58:54 PM | Đã xem: 3286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Những vấn đề vướng mắc trong việc thi hành luật BHVBQPPL năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành

Những vấn đề vướng mắc trong việc thi hành luật BHVBQPPL năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong lộ trình, bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá hiện nay. Điều này đã được thể hiện tại Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Vì vậy, tăng cường năng lực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, các cấp được Nhà nước Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển quốc gia và chính sách phát triển bền vững.

Đăng lúc: 28-03-2017 08:58:17 AM | Đã xem: 1696 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Lúng túng vì cụm từ “được luật giao”

Lúng túng vì cụm từ “được luật giao”

Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao”. Quy định tưởng như rất rõ, nhưng không ít địa phương lúng túng không hiểu cụm từ “được luật giao” và ngay trong công văn hướng dẫn của bộ quản lý ngành cũng quay về… quy chiếu điều luật.

Đăng lúc: 28-12-2016 01:22:57 PM | Đã xem: 1570 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Luật chạm nhau, xử thế nào?

Luật chạm nhau, xử thế nào?

(PLO) - Phiên tòa xử vụ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Việt Hàn (TMV Việt Hàn - trụ sở tại số 5 Bình Thới, Q.11, TP.HCM) với hộ kinh doanh Việt Hàn (Spa Việt Hàn - 52C Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) vẫn chưa thể đi đến kết thúc mà đã phải hoãn lại giữa chừng. Sự va chạm giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong vụ tranh chấp này là một câu chuyện khá nhức đầu.

Đăng lúc: 21-03-2016 07:04:16 PM | Đã xem: 2234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Góp ý Dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp huyện chưa được bảo đảm

Góp ý Dự thảo Luật Ban hành văn bản pháp luật Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp huyện chưa được bảo đảm

Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004 đã quy định chi tiết quy trình ban hành văn bản QPPL, nhưng trên thực tế việc áp dụng quy trình này vẫn chưa được thực hiện theo đúng quy định, dẫn đến nội dung văn bản QPPL thiếu tính khách quan, làm giảm tính pháp lý, nhất là việc ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Đăng lúc: 21-05-2015 07:48:12 AM | Đã xem: 2379 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Tiếp tục trao đổi về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục trao đổi về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) không phải là một khái niệm mới đối với các nhà nghiên cứu. Khái niệm này đã đượcđề cập đến trong nhiều công trình, bài viết khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành[1]. Những công trình này đã làm rõ nhiều khía cạnh quan trọng của khái niệm VBQPPL.

Đăng lúc: 18-05-2015 07:54:52 AM | Đã xem: 6124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Mấy vấn đề về dự án Luật ban hành văn bản pháp luật

Mấy vấn đề về dự án Luật ban hành văn bản pháp luật

Mặc dù đã qua nhiều phiên thảo luận ở các diễn đàn khác nhau, cho đến nay, xung quanh dự án Luật ban hành văn bản pháp luật cả về tên gọi của đạo luật và nhiều nội dung căn bản, quan trọng trong đó vẫn chưa được giải quyết trọn vẹn. Trong bài viết này, từ góc độ chuyên môn, xin nêu một số ý kiến góp phần làm rõ hơn những cơ sở lý luận cho việc giải quyết những vấn đề đang gây tranh cãi trong dự án luật.

Đăng lúc: 14-04-2015 02:06:30 PM | Đã xem: 1610 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản
Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã

Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã

Pháp luật là phương tiện chủ yếu để nhà nước quản lý xã hội. Vì vậy, ban hành văn bản pháp luật (VBPL) là hoạt động quan trọng hàng đầu của nhà nước. Hoạt động này được thực hiện bởi các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước. Dĩ nhiên, các cơ quan khác nhau có thẩm quyền ban hành văn bản khác nhau về nội dung, về tính chất, mức độ quan trọng của vấn đề cần quy định, về phạm vi không gian điều chỉnh…

Đăng lúc: 24-03-2015 01:54:35 PM | Đã xem: 2252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Trao đổi nghiệp vụ , Nghiệp vụ văn bản

Các tin khác

1 2  Trang sau
 

Tin mới

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội