Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND xã  Tam Ngọc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Quý 3 năm 2018

 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 5469
  • Tháng hiện tại: 180899
  • Tổng lượt truy cập: 12434190

Văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng 10/2016

Đăng lúc: Thứ tư - 05/10/2016 13:54 - Người đăng bài viết: Tư pháp Tam Kỳ
CLICK VAO DAY DE THI TIM HIEU PHAP LUAT - GIẢI THƯỞNG 6 TRIỆU ĐỒNG/ĐỢT
THÔNG TIN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI 
Văn bản có hiệu lực trong tháng 10/2016
Biên soạn: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Hỗ trợ kinh phí bảo vệ, phát triển rừng ven biển
Từ ngày 10-10, hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển tối đa bằng 1,5 lần so với mức bình quân khoán bảo vệ rừng phòng hộ theo quy định hiện hành;
Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 50.000 đồng/ha, chỉ thực hiện năm đầu tiên đối với diện tích mới khoán.
Được phát triển các thương hiệu sản phẩm kinh doanh có nguồn gốc từ môi trường rừng và hệ sinh thái rừng ven biển. Được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng.
Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu lực từ ngày 10-10 quy định.
2. Hướng dẫn xếp lương và phụ cấp lương Tập đoàn viễn thông quân đội
Từ ngày 10/10/2016, Nghị định 121/2016/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với tập đoàn viễn thông quân đội giai đoạn 2016 – 2020, chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định quy định thí điểm quản lý lao động, tiền lương giai đoạn 2016 - 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổng công ty và công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Nghị định quy định rõ việc xếp lương và phụ cấp theo đối tượng là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tiếp tục xếp lương, phụ cấp lương theo thang lương, bảng lương và phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Các đối tượng không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Điều 4 của Nghị định thì xếp lương, phụ cấp lương theo thang lương, bảng lương do công ty xây dựng, quyết định theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương…
3. Sửa đổi quy định về cai nghiện bắt buộc
Từ 30-10, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm:
- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn một năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện;
- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.
- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.
Tăng thời gian lao động trị liệu của học viên từ ba giờ/ngày lên không quá bốn giờ/ngày; học viên được nghỉ lao động trị liệu trong các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định. Đặc biệt, không tổ chức lao động trị liệu cho học viên trong thời gian cắt cơn giải độc.
Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 30-10.
4. Từ cấp xã phải báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Thông tư 19/2016/BTNMT ngày 24/8/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ 10/10, quy định bản báo cáo thường niên về công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ bao gồm những nội dung như: Đánh giá chung về các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường, các loại hình chất thải đặc trưng; tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường...
Thông tư này cũng quy định, từ UBND cấp xã báo cáo HĐND cùng cấp, UBND cấp huyện về công tác bảo vệ môi trường, trước ngày 15/12 hàng năm.
5. Công dân có quyền được cung cấp dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, đảo
Thông tư 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10.
Theo thông tư này, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo thông qua hình thức: Mạng điện tử; hợp đồng; phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu.
Việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo qua mạng điện tử được thực hiện bằng cách cung cấp mã truy cập một lần, chỉ dẫn địa chỉ truy cập để tải dữ liệu, gửi tập tin đính kèm thư điện tử.
Việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu bằng hình thức hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu với tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
6. Chế độ nghỉ phép đặc biệt đối với quân nhân
Thông tư 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 của Bộ Quốc phòng quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có hiệu lực từ ngày 08/10/2016.
Theo đó, ngoài chế độ nghỉ phép hằng năm, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ phép đặc biệt không quá 10 ngày trong những trường hợp sau:
- Kết hôn; con đẻ, con nuôi hợp pháp kết hôn.
- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ; bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết hoặc đau ốm nặng, tai nạn phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế.
- Gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra.
7. Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân
Thông tư 130/2016/TT-BQP ngày 10/9/2016 của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực thi hành từ 25-10, quy định:
Điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với các đối tượng trên, tính theo công thức:
Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ 1-1-2016 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng.
Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau:
- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng;
- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng;
- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng;
- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng;
- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.
Các đối tượng được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1-1-2016.
8. Không thanh toán tiền khám bệnh khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên
Công văn số: 7117/BYT-KH-TC ngày 27/9/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, có hiệu lực từ 01/10.
Theo đó, trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khám chữa bệnh được chi trả tiền khám bệnh như sau: Nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên, thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không thanh toán tiền khám bệnh. Nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ, được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú.
Ngoài ra, công văn trên còn hướng dẫn một số nội dung khác, như thanh toán ngày giường bệnh điều trị nội trú; Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc bệnh viện/trung tâm y tế huyện; Tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã. Phòng khám đa khoa trực thuộc bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương: áp dụng giá dịch vụ y tế theo hạng bệnh viện đó…
II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
1. Quyết định 3208/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết
Để triển khai thực hiện quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; ngày 09/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3208/QĐ-UBND về việc công bố danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết. Theo đó, có 9 cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, với 257 thủ tục hành chính, Cụ thể:
1. Hồ sơ giải quyết trong ngày, rút ngắn thời gian giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh:
- Hồ sơ giải quyết trong ngày: 10 hồ sơ
- Hồ sơ rút ngắn thời gian giải quyết: 58 hồ sơ
2. Thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết tại các Sở:
- Sở Tài chính: 03 thủ tục
- Sở Giao thông vận tải: 06 thủ tục
- Sở Xây dựng: 20 thủ tục
- Sở Tư pháp: 11 thủ tục
- Sở Công thường: 46 thủ tục
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 08 thủ tục
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 69 thủ tục
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 26 thủ tục
Quyết định nêu cụ thể danh mục các hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết trong ngày, rút ngắn thời gian và cắt giảm thời gian giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời cho tổ chức, cá nhân.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
          2. Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh, như sau:
Điều 3 được bổ sung như sau:
“Điều 3. Giải thích từ ngữ được bổ sung thêm Khoản 4:
Khu vực đặc thù trên địa bàn thành phố Hội An gồm Làng gốm Thanh Hà, phường Thanh Hà; làng rau hữu cơ An Mỹ, phường Cẩm Châu; làng Mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim; làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà và các tuyến đường tiếp giáp dọc theo các con sông, cánh đồng lúa.”
Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với đất ở
Việc giao đất ở, công nhận đất ở và tách thửa phải đảm bảo yêu cầu về diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể như sau:
a) Đối với đất thuộc khu vực I: diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 40m2 (thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng) và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) từ 4m trở lên.
Riêng các phường thuộc thành phố Hội An, diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở phải đảm bảo theo các quy định sau:
Tại các phường Minh An, Cẩm Phô và phường Sơn Phong:
Đối với khu vực I phố cổ: Giữ nguyên hiện trạng không cho phép tách thửa theo Luật Di sản văn hoá.
Đối với các tuyến đường không tiếp giáp với khu vực đặc thù có mặt cắt từ 3m trở lên:
Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại diện tích tối thiểu 80m2 đất ở và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) từ 5m trở lên.
Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có chiều rộng (mặt tiền) từ 5m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định này thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 70m2.
Đối với các tuyến đường không tiếp giáp với khu vực đặc thù có mặt cắt nhỏ hơn 3m:
Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại diện tích tối thiểu 60m2 đất ở và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) từ 4m trở lên.
Đối với các tuyến đường tiếp giáp khu vực đặc thù (theo Phụ lục số 01):
Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có diện tích tối thiểu 90m2 đất ở và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) từ 6m trở lên.
Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có chiều rộng (mặt tiền) từ 6m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định này, thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 80m2.
- Tại các phường Cẩm Châu, Cẩm An, Cẩm Nam, Cửa Đại, Tân An và phường Thanh Hà:
Đối với các tuyến đường không tiếp giáp với khu vực đặc thù:
Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có diện tích tối thiểu 80m2 đất ở và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) từ 5m trở lên.
Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có chiều rộng (mặt tiền) từ 5m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định này, thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 70m2.
Đối với các tuyến đường tiếp giáp với khu vực đặc thù (theo Phụ lục số 02):
Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có diện tích tối thiểu 90m2 đất ở và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) từ 6m trở lên.
Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có chiều rộng (mặt tiền) từ 6m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định này, thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 80m2.
b) Đối với đất thuộc khu vực II: diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở là 50m2 và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) thửa đất tính từ chỉ giới xây dựng từ 4m trở lên.
Riêng các xã thuộc thành phố Hội An, diện tích tối thiểu để xây dựng nhà ở phải đảm bảo theo các quy định sau:
- Tại các xã Cẩm Hà, Cẩm Kim và xã Cẩm Thanh:
Đối với các tuyến đường không tiếp giáp với khu vực đặc thù:
Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có diện tích tối thiểu 100m2 đất ở và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) từ 5m trở lên.
Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có chiều rộng (mặt tiền) từ 5m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định này thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 90m2.
Đối với các tuyến đường tiếp giáp với khu vực đặc thù (theo Phụ lục số 03): thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có diện tích tối thiểu 120m2 đất ở và phải đảm bảo chiều rộng (mặt tiền) từ 6m trở lên.
Trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại có chiều rộng (mặt tiền) từ 6m trở lên và đảm bảo diện tích để xây dựng theo quy định, nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định này, thì cho phép tách thửa với diện tích nhỏ hơn nhưng thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải có diện tích tối thiểu 110m2.
- Tại xã Tân Hiệp: thực hiện theo quy hoạch riêng.
Các trường hợp đặc biệt như ly hôn, phân chia tài sản, thừa kế, cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng tặng cho con, anh chị em ruột tặng cho nhau thì cho phép tách thửa đất ở nhỏ hơn quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng diện tích đất ở tối thiểu 40m2 và chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3m đối với tất cả các khu vực.
Riêng đối với các xã, phường thuộc thành phố Hội An không áp dụng quy định này.
Trường hợp người sử dụng đất ở xin tách thửa mà thửa đất xin tách nhỏ hơn diện tích quy định tại Khoản 1 Điều này, thì phải đồng thời xin hợp thửa đất ở đó với thửa đất khác liền kề để thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định.
Việc tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/1000 đến 1/200 được quy định như sau:
a) Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/1000 đến 1/200 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố để chuyển quyền sử dụng đất (trừ trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).
b) Đối với các xã, phường thuộc thành phố Hội An, việc tách thửa, chia nhỏ các lô đất phải đảm bảo theo các quy định sau:
- Các khu vực đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết thì không được tách thửa. Riêng đối với khu vực quy hoạch phân lô để bố trí tái định cư, thì được phép tách thửa khi thửa đất mới hình hình và thửa đất còn lại đủ điều kiện để tách thửa như các tuyến đường không tiếp giáp với khu đặc thù trên địa bàn thành phố.
- Trường hợp thửa đất có 2 mặt tiền thì áp dụng quy định tách thửa đối với mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường có mặt cắt lớn hơn.
- Trường hợp thửa đất xin tách tiếp giáp với góc giao lộ (ngã ba, ngã tư), thì thửa đất sau khi tách tiếp giáp giao lộ phải đảm bảo diện tích tối thiểu và chiều rộng (mặt tiền) theo quy định tại từng tuyến đường sau khi trừ chỉ giới xây dựng.
3. Sửa đổi Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Ngày 13/9/2016, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ ký Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.
Theo Quy chế giảm thời gian thực hiện quy trình liên thông thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 07 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc.
          
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Phóng sự giao trả hồ sơ tận nhà trên lĩnh vực Hộ tịch