Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 69
  • Khách viếng thăm: 60
  • Máy chủ tìm kiếm: 9
  • Hôm nay: 1555
  • Tháng hiện tại: 287526
  • Tổng lượt truy cập: 23545371
Điều kiện và hệ quả xác lập quyền về lối đi qua theo quy định của pháp luật

Điều kiện và hệ quả xác lập quyền về lối đi qua theo quy định của pháp luật

Tóm tắt:Xác lập quyền về lối đi qua được xem là vấn đề quan trọng và phức tạp nhất trong các quyền đối với bất động sản liền kề. Bởi lẽ, quyền về lối đi qua tác động trực tiếp đến quyền lợi của chủ sở hữu bất động sản liền kề do mất diện tích đất, ảnh hưởng thường xuyên, liên tục đến cuộc sống cũng như điều kiện kinh doanh, sản xuất của họ trong suốt quá trình tồn tại lối đi (nhất là trong trường hợp lối đi xuyên qua diện tích ở hoặc lối đi chung)[1]. Để đảm bảo quyền về lối đi qua được xác lập trên thực tế không chỉ cần có căn cứ xác lập mà còn phải xác định được các điều kiện xác lập cũng như những hệ quả pháp lý phát sinh khi xác lập quyền.

Đăng lúc: 13-08-2021 09:29:43 AM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự khi người thừa kế từ chối nhận di sản do người được thi hành án chết để lại

Khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự khi người thừa kế từ chối nhận di sản do người được thi hành án chết để lại

1. Tình huống phát sinh từ thực tiễn Trên thực tế có nhiều trường hợp người được thi hành án sau khi đã làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng vì một lý do nào đó lại yêu cầu cơ quan thi hành án không tiếp tục thi hành một phần hoặc toàn bộ việc thi hành án. Đối với những trường hợp như vậy, cơ quan thi hành án căn cứ quy định tại Điều 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (Luật Thi hành án dân sự) để ra quyết định đình chỉ thi hành, nếu có khoản tiền, tài sản thi hành án đã thu được thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ trả lại cho người phải thi hành án. Tuy nhiên, thực tiễn có những trường hợp, khi người được thi hành án chết thì người thừa kế của họ lại từ chối nhận di sản hoặc từ chối nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ phát sinh từ bản án, quyết định cơ quan thi hành án đang tổ chức thi hành, mặc dù cơ quan thi hành án đã thu được tiền, tài sản thi hành án từ người phải thi hành án.

Đăng lúc: 10-08-2021 11:59:38 AM | Đã xem: 348 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Quy định bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong pháp luật quốc tế và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quy định bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong pháp luật quốc tế và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quyền con người ngày càng được bảo đảm. Phương thức bảo vệ quyền con người cũng có sự thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Thông qua việc nghiên cứu quy định bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bí mật cá nhân trong pháp luật quốc tế, bài viết hi vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ nội dung và ý nghĩa các quy định pháp luật đối với các quyền trên, từ đó làm nền tảng và cơ sở dự báo để xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong thời gian tiếp theo.

Đăng lúc: 20-05-2021 08:29:53 PM | Đã xem: 681 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Hệ quả pháp lý của các giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện trên cơ sở đại diện

Hệ quả pháp lý của các giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện trên cơ sở đại diện

Đại diện là quan hệ pháp luật phổ biến trong đời sống xã hội. Dưới góc độ dân sự, đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân, pháp nhân khác (người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Trong quan hệ đại diện giữa vợ và chồng, vợ hoặc chồng có thể là người đại diện hoặc người được đại diện tùy theo từng trường hợp cụ thể. Với nguyên tắc bình đẳng, vợ, chồng có quyền bình đẳng như nhau trong việc đại diện cho nhau. Sự bình đẳng thể hiện ở chỗ vợ, chồng có quyền đại diện cho nhau như nhau trong việc xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự và các hệ quả pháp lý phát sinh từ hành vi thực hiện quyền đại diện đó trong các giao dịch dân sự, dù là do vợ hay chồng thực hiện, đều có giá trị pháp lý như nhau đối với vợ, chồng và đối với người thứ ba có liên quan. Đây là một điều có ý nghĩa quan trọng trên thực tế liên quan đến hệ quả pháp lý phát sinh từ các giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện trên cơ sở đại diện với người thứ ba trong thời kỳ hôn nhân. Trong bài viết này, tác giả phân tích một số khía cạnh thực tế về hệ quả pháp lý của các giao dịch do vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện trên cơ sở đại diện trong các trường hợp cụ thể, qua đó nêu lên những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật liên quan đến đại diện giữa vợ và chồng, từ đó đưa ra một số kiến nghị cần thiết.

Đăng lúc: 29-04-2021 08:17:46 PM | Đã xem: 532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trong Bộ luật Lao động năm 2019

Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trong Bộ luật Lao động năm 2019

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Lao động năm 2019) gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 với nhiều nội dung thay đổi liên quan đến cả người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, các quy định về thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích gắn liền với đình công đã có những thay đổi với cơ chế linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Cụ thể:

Đăng lúc: 19-04-2021 08:18:18 PM | Đã xem: 1629 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Hợp đồng chuyển nhượng quyến sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyến sử dụng đất

Tóm tắt: Hiện nay, khi chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển nhượng là chủ yếu thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là khâu quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và chỉ ra một số điểm bất cập của Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề này.

Đăng lúc: 23-02-2021 08:02:49 AM | Đã xem: 715 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Về nguyên tắc, khi hôn nhân còn tồn tại thì tài sản chung vẫn còn tồn tại, chế độ tài sản này chỉ chấm dứt khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều cặp vợ chồng muốn được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bởi vợ chồng có mẫu thuẫn trong quản lý tài chính hoặc nhiều lý do khác. Do đó, trong thời kỳ hôn nhân, vợ, chồng có nhu cầu thì có quyền thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng. Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành đã có những ghi nhận về thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế khó có thể đưa vào thực hiện trong thực tế.

Đăng lúc: 03-02-2021 08:16:20 PM | Đã xem: 1517 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Tóm tắt: So với Bộ luật Lao động năm 1994 và Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 có sự thay đổi mang tính đột phá trong chế định về hợp đồng lao động (HĐLĐ) liên quan đến quyền được đơn phương chấm dứt HĐLĐ, đặc biệt là quyền được đơn phương chấm dứt HĐLĐ từ phía người lao động. Trên cơ sở phân tích hai vấn đề (i) về quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và (ii) về điều kiện để thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, tác giả đưa ra một số nhận định và đề xuất.

Đăng lúc: 26-08-2020 02:01:40 PM | Đã xem: 924 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Thực trạng áp dụng một số giấy tờ thay thế giấy chứng tử trong việc công chứng văn bản thừa kế

Thực trạng áp dụng một số giấy tờ thay thế giấy chứng tử trong việc công chứng văn bản thừa kế

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả nêu giá trị pháp lý của giấy chứng tử trong hoạt động công chứng, việc áp dụng một số giấy tờ thay thế trong thực tế và từ đó, đề xuất ý kiến đối với vấn đề này.

Đăng lúc: 02-03-2020 09:22:12 AM | Đã xem: 873 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Một số vấn đề về người làm chứng cho việc lập di chúc

Một số vấn đề về người làm chứng cho việc lập di chúc

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả phân tích những điều kiện về người làm chứng cho việc lập di chúc từ góc độ pháp luật và thực tiễn, từ đó đưa ra một số kiến nghị cụ thể.

Đăng lúc: 02-03-2020 09:18:45 AM | Đã xem: 713 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Pháp luật về bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Pháp luật về bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

1. Khái quát về bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân ở Việt Nam Thời gian gần đây, vấn đề bí mật cá nhân trở nên “nóng” hơn bao giờ hết với hàng loạt những vụ việc rò rỉ thông tin cá nhân không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đăng lúc: 05-02-2020 08:54:00 PM | Đã xem: 1309 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Có công chứng thừa kế tài sản thế chấp được hay không?

Có công chứng thừa kế tài sản thế chấp được hay không?

Bài viết phân tích các quan điểm về một số vấn đề liên quan đến công chứng thừa kế tài sản thế chấp và đưa ra quan điểm của tác giả.

Đăng lúc: 23-12-2019 08:26:23 AM | Đã xem: 928 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

1. Quy định pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận (Điều 457 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Đăng lúc: 08-10-2019 07:30:39 AM | Đã xem: 4047 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Từ quyền bí mật đời tư đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Từ quyền bí mật đời tư đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

1. Thực trạng quy định pháp luật về quyền bí mật đời tư nay là quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 1.1. Nội dung pháp luật điều chỉnh quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 có thể xác định nội dung pháp luật điều chỉnh quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình như sau: Thứ nhất, cá nhân có quyền bất khả xâm phạm đối với các thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Đăng lúc: 18-07-2019 09:19:20 PM | Đã xem: 2708 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Một số vấn đề về quyền nhân thân đối với hình ảnh

Một số vấn đề về quyền nhân thân đối với hình ảnh

1. Khái niệm quyền nhân thân đối với hình ảnh Xã hội luôn nhìn nhận, đánh giá một cá nhân thông qua những thông tin, hình ảnh của cá nhân đó mà họ nhận được. Chính vì vậy, hình ảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân. Trong pháp luật hầu hết các nước phương Tây cũng như trong pháp luật Việt Nam đều đặt ra quyền của cá nhân đối với hình ảnh, theo đó, thừa nhận hình ảnh của cá nhân được bảo vệ dưới bất cứ hình thức nào, dù là tranh vẽ, ảnh chụp, ảnh quay phim... Tuy nhiên, pháp luật chỉ bảo vệ những hình ảnh mà thông qua việc xem hình đó, cá nhân xuất hiện trong hình có thể bị nhận dạng và người xem hình có thể xác định được cá nhân đó là ai. Không phải trong mọi trường hợp, hình ảnh của cá nhân phải có khuôn mặt và ghi rõ họ tên người trong ảnh thì mới nhận dạng được cá nhân đó.

Đăng lúc: 16-07-2019 08:16:49 AM | Đã xem: 910 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Xác định tư cách chủ thể thành viên hộ gia đình trong giao kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Xác định tư cách chủ thể thành viên hộ gia đình trong giao kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

1. Xác định tài sản chung của hộ gia đình Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 đã ghi nhận: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”.

Đăng lúc: 08-07-2019 10:31:49 AM | Đã xem: 2374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo pháp luật dân sự hiện hành

Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo pháp luật dân sự hiện hành

Quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân. Pháp luật hiện hành đã tạo ra những hành lang pháp lý nhất định nhằm thực hiện và bảo vệ quyền để lại thừa kế và quyền thừa kế. Tuy nhiên, trên thực tế do nhiều lý do khác nhau mà không ít người đã bỏ qua việc đảm bảo thi hành quyền thừa kế và quyền để lại thừa kế. Bên cạnh đó đã không ít người lập di chúc nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật dẫn tới việc lập di chúc không phù hợp pháp luật khiến những người được thừa kế phải giải quyết bằng pháp luật gây mất đi tình cảm vốn có. Bài viết dưới đây tác giả tập trung làm rõ những điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Đăng lúc: 17-06-2019 08:20:15 AM | Đã xem: 792 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam

Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam

1. Khái niệm Khái niệm vật quyền bắt đầu được xây dựng trong Luật La Mã và được biết dưới tên gọi jus in re (quyền trên vật). Đây là một quyền được đòi hỏi trong một loại án kiện mà trong đó bị đơn không được xác định, gọi là action in rem, phân biệt với loại án kiện mà trong đó bị đơn được xác định rõ lai lịch, goi là action in personam. Tuy nhiên Luật La Mã vẫn không đưa ra được một định nghĩa hoàn chỉnh về khái niệm vật quyền như đối với trái quyền (jus ad rem).

Đăng lúc: 22-05-2019 01:31:08 PM | Đã xem: 788 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Giao dịch dân sự và điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định pháp luật hiện hành

Giao dịch dân sự và điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo quy định pháp luật hiện hành

Giao dịch dân sự là một trong những vấn đề phổ biến và quan trọng trong lĩnh vực dân sự bởi đây là phương tiện hữu hiệu để thỏa mãn quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Do đó, làm rõ những vấn đề liên quan đến hiệu lực của giao dịch dân sự luôn là nội dung then chốt của giao dịch dân sự, góp phần đảm bảo hiệu quả thực thi của luật, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Đăng lúc: 14-05-2019 04:00:56 PM | Đã xem: 674 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự
Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong pháp luật dân sự

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong pháp luật dân sự

1. Đặt vấn đề Hiện nay, trong thời đại công nghệ số hoá phát triển mạnh mẽ như vũ báo (gọi là cách mạng công nghiệp 4.0), việc chúng ta đưa các thông tin của mình lên mạng để sử dụng vào những mục đích khác nhau như facebook, zalo…đã trở nên khá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Việc làm này nhằm giúp thuận tiện hơn trong việc sử dụng các dịch vụ xã hội, tuy nhiên mặt trái của nó là tồn tại những nguy cơ bị người khác lợi dụng, đánh cắp thông tin để sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật như hack facebook, giả mạo bạn bè, người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đăng lúc: 06-05-2019 08:20:24 PM | Đã xem: 890 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Lĩnh vực dân sự

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Tin mới


 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội