Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua Quý 1 năm 2020

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 524
  • Tháng hiện tại: 24942
  • Tổng lượt truy cập: 17999159

HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương phải được xây dựng tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Đăng lúc: Thứ ba - 25/03/2014 10:39 - Người đăng bài viết: Tuphaptamky
Phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG tại Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ VI
HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương phải được xây dựng tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương phải được xây dựng tốt hơn nữa, thiết thực hơn nữa góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Hội nghị  trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và miền núi phía bắc lần thứ VI tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Trước hết xin gửi đến các đồng chí lời thăm hỏi ân cần của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc là những tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, giầu tiềm năng lợi thế phát triển cũng là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, với truyền thống đoàn kết, đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách đấu tranh anh dũng, kiên cường, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, cộng tác, giúp đỡ chí tình của các Bộ, Ban, ngành với sự nỗ lực vươn lên, không cam chịu đói nghèo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả đáng trân trọng, đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh: kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, công tác biên giới được quan tâm. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên, từng bước xóa được đói, giảm hộ nghèo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường… Trong thành tích chung đó có vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân các tỉnh với chức năng là: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, các đồng chí đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn bức xúc của đời sống kinh tế - xã hội, tăng cường công tác giám sát. Do đó nhiều Nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong thực tiễn có hiệu quả.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quân và dân các dân tộc các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí!

Hiến pháp năm 2013 vừa được Quốc hội Khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành đã tiếp tục kế thừa các quy định của các bản Hiến pháp trước đây về chế định về Hội đồng nhân dân, tại Điều 113 Hiến pháp quy định: “Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân”...

Có thể khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của những nhiệm kỳ trước, Hội đồng nhân dân các cấp và từng đại biểu Hội đồng nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Kỳ họp Hội đồng nhân dân đã có những cải tiến cả về công tác chuẩn bị, cách thức điều hành, trình tự và thủ tục tiến hành nên chất lượng được nâng lên. Công tác giám sát có những chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra được kiến nghị khả thi. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng thực chất hơn. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu, phản ánh được nhiều tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri tới Hội đồng nhân dân và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Một số địa phương cũng đã chủ động, sáng tạo tìm tòi cách thức và mô hình hoạt động mới, phù hợp với tình hình thực tế, qua đó tăng cường chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân những năm qua đã góp phần tiếp tục khẳng định bản chất của nhà nước, bản chất của chế độ chính trị nước ta. Việc phát huy vai trò của cơ quan đại diện của nhân dân đã nói lên thiết chế dân chủ ngày càng thể hiện sự tiến bộ, văn minh trong hệ thống chính trị ở nước ta. Dân chủ ngày càng được mở rộng trong các tầng lớp nhân dân và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc tạo điều kiện và môi trường nhằm phát huy sức dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 

Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp theo hiến pháp mới thì hoạt động của chúng ta thời gian qua vẫn còn những hạn chế cả về tổ chức, hoạt động và phương thức, lề lối làm việc cũng như điều kiện hoạt động. Do đó tại diễn đàn quan trọng này, tôi xin đề nghị: Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh cùng quan tâm nghiên cứu thảo luận. Phải chăng: Cần nghiên cứu sâu sắc và toàn diện cả cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân: Có bao nhiêu ban thì phù hợp, Trưởng, phó ban có nên hoạt động chuyên trách không? Địa vị pháp lý của thường trực Hội đồng nhân dân cần xác định rõ hơn là thế nào? Đại biểu Hội đồng nhân dân coi trọng cơ cấu nhưng vẫn cần chú ý năng lực, trình độ, kinh nghiệm của đại biểu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân thì công tác quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn đại biểu Hội đồng nhân dân cần quan tâm như thế nào? Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu còn hạn chế là vì sao? Chính sách, chế độ, điều kiện hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân đã được quan tâm đúng mức chưa? Cơ cấu Đại biểu Hội đồng nhân dân kiêm nhiệm như hiện nay đã được chưa? Cần có cơ chế gì để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân dành nhiều thời gian hoạt động Hội đồng nhân dân, hoặc khắc phục sự nể nang, né tránh ngại va chạm, hoặc ít tham gia ý kiến, ít chất vấn tại kỳ họp. Nội dung họp nhiều và là những vấn đề quan trọng nhưng làm thế nào khi bàn luận phải sâu sắc khắc phục tính chiếu lệ, hình thức? Làm thế nào để nâng cao chất lượng các nghị quyết chuyên đề tránh chung chung? Đồng thời hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp là tốt, nhưng việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị qua giám sát tại địa phương phải trở thành công việc thường xuyên. Như vậy đối với Hội đồng nhân dân cần có Luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân hay không?

Chính vì vậy, với chủ đề mà các đồng chí đã đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này là “Tiếp tục đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” là rất quan trọng.

Tôi tin rằng với cách làm việc đổi mới, thiết thực, hiệu quả, với trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân các tỉnh miền núi và trung du phía bắc: Hội nghị của chúng ta sẽ là một cơ hội quý báu để các vị đại biểu có thể trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân với vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, qua đó góp phần thiết thực xây dựng bộ máy Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về cải thiện, nâng cao đời sống và phát huy dân chủ của nhân dân. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đồng chí tại Hội nghị này, tin rằng quá trình cụ thể hóa Hiến pháp 2013, chúng ta sẽ còn dịp thảo luận thêm khi thảo luận và hoàn thiện Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính phủ và Luật về Tổ chức chính quyền địa phương.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị của chúng ta được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, là cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội giữa vùng Trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội là nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa như Khu An toàn khu (ATK) huyện Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều năm hoạt động trong Kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)… chúng ta sẽ có dịp giao lưu, tìm hiểu và học tập các kinh nghiệm quý của tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, bảo đảm An ninh - Quốc phòng, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm giúp đỡ để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên hoạt động có hiệu quả. Cảm ơn sự phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, giám sát, khảo sát, trao đổi nhiều kinh nghiệm và giúp đỡ chúng tôi trong hoạt động Đối ngoại của Quốc hội. Chúc tỉnh Thái Nguyên sẽ thành công hơn, tiến bộ hơn nữa. 

Một lần nữa xin chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc, qua các đồng chí cho tôi gửi đến đồng bào, đồng chí 14 tỉnh miền núi Trung du phía Bắc những niềm tin yêu, quý trọng của mình, chúc các tỉnh tiến bộ và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 
 

XEM BÀI GIẢNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT TẠI ĐÂY

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH


Nguồn tin: Daibieunhandan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội