Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND phường An Sơn dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2020


:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 92
  • Khách viếng thăm: 85
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 8378
  • Tháng hiện tại: 363400
  • Tổng lượt truy cập: 23621245
5 bản Hiến pháp của nước ta là những nấc thang lớn vươn tới Nhà nước pháp quyền XHCN

5 bản Hiến pháp của nước ta là những nấc thang lớn vươn tới Nhà nước pháp quyền XHCN

Một trong những nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Đăng lúc: 05-06-2021 12:51:50 PM | Đã xem: 394 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Để Hiến pháp giữ vai trò tối thượng trong đời sống xã hội

Để Hiến pháp giữ vai trò tối thượng trong đời sống xã hội

Tóm tắt: Nói tới Hiến pháp là nói tới một tập hợp các nguyên tắc và quy tắc cao nhất trong sinh hoạt chính trị, pháp lý của một cộng đồng chính trị. Để Hiến pháp luôn giữ vai trò tối thượng trong đời sống xã hội, cần thiết phải nghiên cứu hai mảng vấn đề lớn về Hiến pháp, đó là: (i) sự tự xác định của Hiến pháp; và (ii) vấn đề thi hành Hiến pháp đó.

Đăng lúc: 26-11-2018 07:58:11 AM | Đã xem: 3449 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Nguyên tắc giới hạn quyền trong các bản Hiến pháp Việt Nam

Nguyên tắc giới hạn quyền trong các bản Hiến pháp Việt Nam

Tóm tắt: Quan niệm nguyên tắc giới hạn quyền (quyền con người, quyền cơ bản của công dân) trong Hiến pháp theo nghĩa rộng gồm nguyên tắc chung về sự giới hạn đối với các quyền và nguyên tắc về sự giới hạn đối với mỗi quyền cụ thể được xác lập khi ghi nhận quyền, tác giả đã khảo cứu, so sánh sự thể hiện nguyên tắc giới hạn quyền trong 5 bản Hiến pháp từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013, đưa ra nhận xét và kiến nghị về nguyên tắc giới hạn quyền trong Hiến pháp Việt Nam.

Đăng lúc: 06-08-2018 07:34:16 AM | Đã xem: 1613 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Hiến pháp năm 2013 và chính sách đối ngoại

Hiến pháp năm 2013 và chính sách đối ngoại

Hiến pháp năm 2013 đã dành Điều 12 trong Chương I - Chế độ chính trị để quy định về chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: “Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.

Đăng lúc: 11-12-2015 08:35:00 AM | Đã xem: 14555 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Nhu cầu luật hóa quyển biểu tình theo Hiến pháp năm 2013

Nhu cầu luật hóa quyển biểu tình theo Hiến pháp năm 2013

Quyền biểu tình là một quyền dân sự, chính trị quan trọng của con người, được ghi nhận trong Hiến pháp của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, quyền biểu tình được ghi nhận trong các bản Hiến pháp từ năm 1959 đến năm 2013. Hiến pháp năm 1946 tuy không ghi nhận trực tiếp quyền này, nhưng có thể hiểu quyền biểu tình là nội hàm của quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp theo quy định tại Điều thứ 10.

Đăng lúc: 08-07-2015 01:59:24 PM | Đã xem: 8694 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Công văn hướng dẫn giải quyết vướng mắc về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”

Công văn hướng dẫn giải quyết vướng mắc về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế và báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Tổ chức cuộc thi các địa phương (gọi là Ban Tổ chức cuộc thi) về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi là cuộc thi) cho thấy,

Đăng lúc: 22-06-2015 11:19:36 AM | Đã xem: 1568 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: Cần nhưng chưa đủ

Hiến pháp hóa nguyên tắc giới hạn quyền con người: Cần nhưng chưa đủ

Hiến pháp năm 2013 lần đầu tiên ghi nhận nguyên tắc giới hạn quyền con người là một bước tiến lớn trong tư duy lập hiến. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này trên thực tế không đơn giản vì tính trừu tượng của nó. Bài viết phân tích nguyên tắc giới hạn quyền con người theo luật quốc tế cũng như kinh nghiệm từ một số quốc gia, đề xuất vận dụng phương pháp phân tích cân xứng nhằm đảm bảo tính hợp hiến trong việc giới hạn các quyền con người.

Đăng lúc: 09-04-2015 07:57:32 AM | Đã xem: 2076 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp

Hiến pháp 2013 tiếp tục hiến định bản án, phải được chấp hành nghiêm chỉnh

(PLO) - Điều 106 Hiến pháp 2013 qui định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”.

Đăng lúc: 03-02-2015 07:32:29 AM | Đã xem: 1564 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 đã được cụ thể hóa trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 đã được cụ thể hóa trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/6/2014 và đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

Đăng lúc: 16-01-2015 01:35:32 PM | Đã xem: 4580 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Chính quyền địa phương có HĐND và UBND - Hiến pháp đã khẳng định, thực tiễn đã chứng minh - sao còn phải cấn cá?

Chính quyền địa phương có HĐND và UBND - Hiến pháp đã khẳng định, thực tiễn đã chứng minh - sao còn phải cấn cá?

Nhìn lại Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIII, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI ĐỖ MẠNH HÙNG cho rằng, đây là Kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, QH đã thảo luận và quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng, tác động đến sự phát triển lâu dài của đất nước. Đề cập đến một trong những dự luật được quan tâm nhất tại Kỳ họp này – dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo Phó chủ nhiệm, chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND - Hiến pháp đã khẳng định, thực tiễn cũng đã chứng minh.

Đăng lúc: 08-12-2014 07:53:32 AM | Đã xem: 2239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Chính quyền địa phương có HĐND và UBND - Hiến pháp đã khẳng định, thực tiễn đã chứng minh - sao còn phải cấn cá?

Chính quyền địa phương có HĐND và UBND - Hiến pháp đã khẳng định, thực tiễn đã chứng minh - sao còn phải cấn cá?

Nhìn lại Kỳ họp thứ Tám, QH Khóa XIII, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI ĐỖ MẠNH HÙNG cho rằng, đây là Kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, QH đã thảo luận và quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng, tác động đến sự phát triển lâu dài của đất nước. Đề cập đến một trong những dự luật được quan tâm nhất tại Kỳ họp này – dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo Phó chủ nhiệm, chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND - Hiến pháp đã khẳng định, thực tiễn cũng đã chứng minh.

Đăng lúc: 03-12-2014 07:52:49 AM | Đã xem: 1856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp

Thể lệ và câu hỏi cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 06/11/2014, tại Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bà Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã công bố Thể lệ cuộc thi và 09 câu hỏi thi của cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đăng lúc: 02-12-2014 08:02:00 AM | Đã xem: 3802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thi tìm hiểu Hiến pháp 2013 , Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Một số vấn đề đặt ra trong tổ chức chính quyền cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Một số vấn đề đặt ra trong tổ chức chính quyền cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Tính đến ngày 10/6/2013, cả nước có 703 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 60 thành phố trực thuộc tỉnh, 46 thị xã, 47 quận và 550 huyện[1]. Theo quy định của Hiến pháp năm 1992 và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) hiện hành thì chính quyền cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) là một trong ba cấp chính quyền địa phương (đơn vị hành chính địa phương cấp hai) mà vai trò của nó có thể được ví là cấp trung gian, cầu nối giữa chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) với chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Với vị thế đó, chính quyền cấp huyện có một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng không chỉ của cấp mình mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp tỉnh và cấp xã.

Đăng lúc: 26-11-2014 07:52:54 AM | Đã xem: 2509 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Quyền con người trong Hiến pháp 2013: Bước phát triển mới trong lịch sử lập pháp

Quyền con người trong Hiến pháp 2013: Bước phát triển mới trong lịch sử lập pháp

(PLO) - Hiến pháp 2013, đạo luật gốc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một bước phát triển mới về tư duy pháp lý. Trong tổng thể những điểm mới của bản Hiến pháp, không thể không đề cập đến sự công nhận về quyền con người trong Chương II về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Đăng lúc: 20-11-2014 08:10:45 AM | Đã xem: 2010 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Hiến pháp 2013 tiếp tục hiến định bản án, phải được chấp hành nghiêm chỉnh

Hiến pháp 2013 tiếp tục hiến định bản án, phải được chấp hành nghiêm chỉnh

(PLO) - Điều 106 Hiến pháp 2013 qui định: “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”.

Đăng lúc: 17-11-2014 07:41:10 AM | Đã xem: 1785 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương Ở đâu có cơ quan quyền lực ở đó phải có giám sát quyền lực, ở đâu có UBND ở đó phải có HĐND

QH thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương Ở đâu có cơ quan quyền lực ở đó phải có giám sát quyền lực, ở đâu có UBND ở đó phải có HĐND

Xây dựng dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương trước hết cần bám sát Hiến pháp. Và dù cụ thể hóa thế nào, tổ chức mô hình ra sao để phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, một trong những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương, thì một nguyên tắc bất di bất dịch phải bảo đảm là: ở đâu có quyền lực ở đó phải có giám sát quyền lực, ở đâu có UBND ở đó phải có HĐND. Nhiều ĐBQH đã thẳng thắn bảo vệ tinh thần Hiến pháp như vậy khi thảo luận ở tổ về dự án Luật này.

Đăng lúc: 10-11-2014 07:54:03 AM | Đã xem: 2035 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Tính dân chủ: Điểm nhấn quan trọng của Hiến pháp 2013

Tính dân chủ: Điểm nhấn quan trọng của Hiến pháp 2013

(PLO) - Ở Việt Nam, sự ra đời của Hiến pháp gắn với chính thể Cộng hoà dân chủ nhân dân. Nói về sự ra đời của Hiến pháp có thể phân tích do nhiều nguyên nhân, nhưng suy cho cùng, yếu tố dân chủ là nguyên nhân cơ bản, sâu xa nhất.

Đăng lúc: 23-10-2014 10:40:18 AM | Đã xem: 2348 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Quyền im lặng - nguyên lý và công nghệ thực thi

Quyền im lặng - nguyên lý và công nghệ thực thi

Vừa qua, Dự thảo Luật Tổ chức Viện KSND và Tòa án ND đã gây tranh cãi trong dư luận xã hội khi bác bỏ quyền im lặng, phủ định một quyền cơ bản mang tính phổ quát thế giới!

Đăng lúc: 21-10-2014 08:14:32 AM | Đã xem: 1624 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp
Tổ chức chính quyền địa phương: Không nên rập khuôn, cào bằng!

Tổ chức chính quyền địa phương: Không nên rập khuôn, cào bằng!

Cần xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo định hướng đổi mới của Hiến pháp năm 2013.

Đăng lúc: 13-10-2014 07:45:26 AM | Đã xem: 1421 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chuyên mục tổng hợp , Góp ý Hiến pháp

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

Tin mới


 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Bài giảng Luật An ninh mạng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội