Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhì

UBND xã  Tam Ngọc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017

UBND phường Hòa Thuận dẫn đầu phong trào thi đua Quý 3 năm 2018

 

:::Thống kê:::

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 16695
  • Tháng hiện tại: 164737
  • Tổng lượt truy cập: 12418028

Bản tin pháp luật tuần 7/2017

Đăng lúc: Thứ hai - 20/02/2017 16:56 - Người đăng bài viết: Tư pháp Tam Kỳ
CLICK VAO DAY DE THI TIM HIEU PHAP LUAT - GIẢI THƯỞNG 6 TRIỆU ĐỒNG/ĐỢT
BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 07/2017
Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 09/02 đến 17/02/2017
Biên soạn: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
***
1.Chủ tịch UBND cấp huyện là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thì kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2017, người phát ngôn của UBND cấp huyện, cấp xã phải là Chủ tịch.
Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.
Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước hoặc niêm yết tại trụ sở (đối với Ủy ban nhân dân cấp xã chưa có trang thông tin điện tử) trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền, người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác.
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định: Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.
2.EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý về huy động vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của EVN và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Cụ thể, EVN được quyền huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn của mình và phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết. Việc huy động vốn của EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của EVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 03 lần; đặc biệt, EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi phương thức kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc EVN. Theo đó, các công ty nêu trên thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế đối với hoạt động sản xuất điện tại địa phương nơi đóng trụ sở công ty. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất điện được xác định bằng sản lượng điện nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng (10%) trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Trong đó, giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của các công ty nêu trên là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2017.
3.Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Giao thông Vận tải
Ngày 10/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải.
Theo đó, từ ngày 26/03/2017, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải tăng lên 27 đơn vị trực thuộc, thay vì 26 đơn vị như trước. Trong đó, đơn vị mới được tổ chức là Vụ Đối tác công - tư; các đơn vị khác vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra; Báo Giao thông; Tạp chí Giao thông Vận tải…
Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay; tổ chức quản lý việc khai thác công trình cảng hàng không, sân bay; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của tàu bay; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu đối với tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay khi xuất khẩu; cấp hoặc công nhận Giấy chứng nhận loại đối với tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay khi sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu...
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2017.
4.Thay đổi cơ cấu Ủy ban Dân tộc
Ngày 10/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
Trong đó, đáng chú ý là quy định thay đổi cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Cụ thể, từ ngày 26/03/2017, Ủy ban Dân tộc sẽ bao gồm 18 đơn vị trực thuộc thay vì 19 đơn vị như quy định hiện hành; do Trường Cán bộ dân tộc và Viện Dân tộc được hợp nhất lại thành Học viện Dân tộc. Trong đó, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III có 03 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 01 phòng; Văn phòng Ủy ban Dân tộc có 05 phòng và Văn phòng đại diện tại TP.HCM, Thanh tra Ủy ban Dân tộc có 04 phòng.
Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực công tác dân tộc…
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2017.
5.Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, trong đó về thủy sản, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung; quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; quy trình, kỹ thuật, mùa vụ nuôi trồng thủy sản; kiểm dịch, phòng, chống dịch bệnh thủy sản; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống, thức ăn nuôi trồng thủy sản; hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật dùng để xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 27 đơn vị gồm: 1- Vụ Kế hoạch; 2- Vụ Tài chính; 3- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 4- Vụ Hợp tác quốc tế; 5- Vụ Pháp chế; 6- Vụ Tổ chức cán bộ; 7- Vụ Quản lý doanh nghiệp; 8- Văn phòng Bộ; 9- Thanh tra Bộ; 10- Cục Trồng trọt; 11- Cục Bảo vệ thực vật; 12- Cục Chăn nuôi; 13- Cục Thú y; 14- Cục Quản lý xây dựng công trình; 15- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; 16- Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản; 17-  Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản; 18- Tổng cục Lâm nghiệp; 19- Tổng cục Thuỷ sản; 20- Tổng cục Thuỷ lợi; 21- Tổng cục Phòng, chống thiên tai; 22- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; 23- Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I; 24- Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II; 25- Trung tâm Tin học và Thống kê; 26- Báo Nông nghiệp Việt Nam; 27- Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6.Phấn đấu đến 2020, giảm đến 5% vụ án hình sự
Ngày 14/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.
Chương trình này đề ra mục tiêu đến năm 2020, giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội hình sự so với năm 2016, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; giảm từ 15% - 20% số vụ án do người chưa thành niên thực hiện. Đồng thời, giải quyết, xét xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, chết, phạm tội mới ở nơi giam giữ…
Với mục tiêu nêu trên, Thủ tướng giao cho Bộ Công an phải tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm và thực hiện các đề án: Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; Tăng cường hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho các lực lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và lực lượng trinh sát; Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm chủ trì, xây dựng Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, nhằm đạt được mục tiêu hàng năm, có từ 90 - 100% khu dân cư và gia đình ký các cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
7.Muốn nuôi chó phải thông báo với UBND xã
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 193/QĐ-TTg về việc phê duyệt “chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021”.
Theo đó, chủ nuôi chó phải thông báo việc nuôi chó với cấp trưởng thôn hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên của gia đình.
Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp trưởng thôn, ấp, bản lập danh sách hộ nuôi chó và thống kê số lượng chó nuôi thực tế trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ cho công tác tiêm phòng vắc-xin Dại triệt để trên đàn chó.
Thủ tướng cũng yêu cầu sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y theo hướng tăng mức xử phạt vi phạm trong phòng, chống bệnh dại ở động vật;
Bổ sung chính sách bảo hiểm y tế đối với người bị chó cắn, bảo hiểm trách nhiệm dân sự với người nuôi chó; chính sách hỗ trợ vắc-xin Dại và huyết thanh kháng Dại cho người nghèo ở khu vực có nguy cơ cao như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
8.Dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục
Ngày 10/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 186/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Theo đó, các nhóm dịch vụ sự nghiệp công này bao gồm: Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông; Dịch vụ giáo dục trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm; Dịch vụ giáo dục đại học; Dịch vụ giáo dục thường xuyên và Nhóm dịch vụ khác.
Cụ thể, Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ đối với: Dịch vụ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường; Hoạt động dạy các môn học bắt buộc và tự chọn trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú; trong trường dự bị; Hoạt động giảng dạy lý thuyết và thực hành ở trên lớp; Tổ chức thực tập, thực tập, nghiên cứu khoa học ở trình độ trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm; Đào tạo đại học đối với ngành sư phạm, chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lao, Phong, Tâm Thần…
Nhà nước bảo đảm phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá cho các dịch vụ: Nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi; Hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh tiểu học; Giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông; Đào tạo trình độ đại học…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
9.Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư cấp xã
Ngày 14/02/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Theo quy định tại Thông tư này, việc lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải có sự tham gia của các tổ chức và cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn, xã; phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực của các cấp, khả năng đóng góp nguồn lực của cộng đồng.
Việc lập kế hoạch đầu tư cấp xã phải căn cứ vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các quy hoạch có liên quan và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn trước; mục tiêu, đối tượng, tiêu chí của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, ưu tiên các dự án gắn với phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2017.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin mới

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá thái độ phục vụ của công chức Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Thoải mái, dễ chịu, vui vẻ

Hướng dẫn tận tình, chu đáo

Hướng dẫn thờ ơ, qua loa

Ý kiến khác

Phóng sự giao trả hồ sơ tận nhà trên lĩnh vực Hộ tịch